Internmedicinare sökes till Bollnäs

Internmedicinare sökes till Bollnäs

Behov:
Vecka 2 (2024)
Vecka 3 och 13 (2024)

Arbetstid:
Måndag – fredag kl 08-17, lunch 60 min.
Bakjourer kan förekomma utifrån verksamhetens behov.

Arbetsuppgifter: Vecka 2
Avd.4 är en vårdavdelning med 16 vårdplatser, specialiserade inom strokesjukvård och efterföljande rehabilitering. Här vårdas akut sjuka patienter med medicinska sjukdomar, de som har eller misstänkts ha fått stroke el TIA och är i behov av sjukhusvård.

Avd. arbetar utifrån Nationella riktlinjer för Stroke och registrerar i Riks-Stroke.
Arbete sker i team med personcentrerat synsätt där patienten är delaktig i sin vård.

Arbetsuppgifter: Vecka 3 och 13 (2024)
Utreda, bedöma, diagnostisera och behandla patienter på HIA
Ansvara för rond, in- och utskrivning av patienter på HIA
Hjärtkonsult på sjukhuset (andra avdelningar, pacemaker-, hjärtsvikts- och hjärtmottagning för sjuksköterskor)
Bedöma inkomna remisser
Utföra elkonverteringar
Utföra kontroller av pacemaker/ICD
Avlägsna pacemaker/ICD i bårhuset
Utbildningsansvar – interna föreläsningar för läkare och övrig personal
Handleda underläkare på HIA
Samarbete och teamarbete avdelning, mottagning och akutmottagning
Arbeta utifrån nationella kvalitetsregister inom området
Arbeta efter lokala rutiner på avdelningen
Arbeta i Clinik24, svara på konsultationer eller chattar i det digitala väntrummet och utföra digitala besök. Om man inte arbetat i systemet tidigare ska instruktionsfilmerna gås igenom inför.

Nödvändig erfarenhet:
Erfarenheter av internmedicin.

Journalsystem: 
Melior, Pascal, PMO

Din intresseanmälan

Skicka in din intresseanmälan för det här lediga uppdraget! Ange vilken din kompetens är, dina kontaktuppgifter samt ett meddelande som beskriver varför du är intresserad av uppdraget. Genom att skicka din intresseanmälan godkänner du vår policy för personuppgifter.