Psykiatriker till Östersund

Psykiatriker till Östersund

Behov:
Vecka 46-1

Arbetstid:
Måndag – Fredag 08:00-17:00.
Vid jour efter kl 17 = beredskap A, inställelsetid 30 min: Jouröverlämning avgående/pågående kl 1545 varje vardag Bakjourtid: kl. 08.00 till kl. 08.00 dagen efter.

Arbetsuppgifter:
Ett av tre avrop kommer att vara placerad på vår Akutheldygnsvårdavdelning Avd 1B: Arbetsuppgifterna består då i bedömningssamtal eller tjänstgöring som motsvarar dagbakjour med stöd av erfarna mottagningssjuksköterskor. Vi bedriver undervisning av AT, ST samt kandidater. Samtlig personal, inklusive hyrpersonal kan komma att ha elever eller studenter i auskultation. Deltagande vid morgonmöte 08.00-08.15 SAMT överrapportering till pågående jourer 15:45 varje vardag. Slutenvård 3st avdelningar: Psykiatrisk akutvårdavd B 8 platser+ 2 BUP platser, Affektiva Avd. 4B 14 platser varav 2 st platser är BI platser( brukarstyrd inläggning). Psykoser avd. 4A 10 platser. Totalt 34 platser

Två av avropen kommer att vara placerade på någon av våra öppenvårder: Öppenvård 1 – 6st mottagningar, PAKM (psykiatrisk akutmottagning) Ätstörningsenheten, PSFN (psykisk funktionsnedsättning), Beroende, NPM (Neuropsykiatriska mottagningen). Remiss och behandlingskonferenser kan förekomma att Ni som hyrläkare är obligat att vara med på. Öppenvård 2 – 1st mottagning med fd TÅM (trauma & ångest) Affektiva tillstånd öppenvård, äldrepsykiatri sammanslagna. Gemensamma remiss & behandlingskonferenser på tisdagar utefter 3st datumindelningar av patientunderlaget.

Nödvändig erfarenhet:
Specialist inom psykiatri. Då jour kan ingå är dagsaktuell kunskap inom tvångsvård och dess regelsystem ett krav

Journalsystem:
Cosmic samt Pascal

Din intresseanmälan

Skicka in din intresseanmälan för det här lediga uppdraget! Ange vilken din kompetens är, dina kontaktuppgifter samt ett meddelande som beskriver varför du är intresserad av uppdraget. Genom att skicka din intresseanmälan godkänner du vår policy för personuppgifter.