Psykiatriker till Gävle

Psykiatriker till Gävle

Behov:
Vecka 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51

Arbetstid:
Måndag – Fredag, 08:00-17:00

Arbetsuppgifter:
Anamnes från patienten och närstående, annan tillgänglig journaldokumentation, basprover, drogscreening, bedömning av status och funktionsnivå semistrukturerad intervju med stöd av MINI. De fördjupade utredningarna kan innefatta arbetsterapeutisk bedömning, begåvningsbedömning, fördjupad barndomsanamnes intervjuer med stöd av DIVA, SCID II, MMPI och IDA. Som specialistläkare i teamet utför du intervjuer, sammanfattar alla underlag samt uppdaterar patientens vårdplan med en behandlingsrekommendation som ska vara samstämmig med mottagningens nivåstrukturerade upplägg och gällande vårdprogram som utgår ifrån nationella riktlinjer. Vidare ingår bedömning och utfärdande av eventuellt läkarintyg för sjukskrivning.

Jourtjänstgöring:
Jourer kan förekomma om verksamheten bedömer att läkaren har kompetens och om behov finns.

Nödvändig erfarenhet:
Specialist inom psykiatri

Journalsystem: 
Melior

Din intresseanmälan

Skicka in din intresseanmälan för det här lediga uppdraget! Ange vilken din kompetens är, dina kontaktuppgifter samt ett meddelande som beskriver varför du är intresserad av uppdraget. Genom att skicka din intresseanmälan godkänner du vår policy för personuppgifter.