3O9A4387

Albin Andersson

Konsultchef

Albin är ansvarig för bemanningen med specialistsjuksköterskor inom samtliga specialistområden. Albin har lång erfarenhet av arbetet som konsultchef inom vårdbemanning.

8L8C4094

Anders Halvarsson

3O9A4337

Elodie Perez

3O9A4387

Albin Andersson

3O9A4347

Björn Palestro-Pellnor