3O9A4387

Albin Andersson

Konsultchef

Albin är ansvarig för läkarbemanningen inom primärvården samt ansvarig för bemanningen av specialistsjuksköterskor. Albin har tidigare erfarenhet av arbetet som konsultchef inom vårdbemanning.

3O9A4337

Elodie Perez

3O9A4387

Albin Andersson

3O9A4347

Björn Palestro-Pellnor