3O9A4337

Elodie Perez

Konsultchef

Elodie är ansvarig för sjuksköterskebemanningen inom landsting och kommun. Elodie är utbildad undersköterska och har flera års erfarenhet av både vården och arbetet som konsultchef inom vårdbemanning.

3O9A4337

Elodie Perez

3O9A4387

Albin Andersson

3O9A4347

Björn Palestro-Pellnor