Oskar

Oskar Wallén

Konsultchef

Oskar är ansvarig för bemanning med allmänsjuksköterskor till kommuner, regioner och privata vårdgivare.

Matilda

Matilda Bäck

3O9A4387

Albin Andersson

3O9A4347

Björn Palestro-Pellnor

Oskar

Oskar Wallén

8L8C4094

Anders Halvarsson