Psykiatriker sökes till BUP Hisingen

Psykiatriker sökes till BUP Hisingen

Vecka: 13-49

Arbetstider: 08:00-16:45

Arbetsuppgifter:
Sedvanliga patientbesök vid öppenvårdsmottagning för barnpsykiatri; bedömning, utredning och behandling samt uppföljning. Åldersgrupp 0- 18 år. Dagjour enligt schema för akuta bedömningar och handläggning av akuta patienter dagtid som kan innebära inskrivning till slutenvård. Konsultation till sjuksköterskor och övrig personal på mottagningen. Vid behov delta vid återkopplingskonferenser, behandlingskonferenser och remisskonferenser. Utföra och följa verksamhetens struktur och rutiner. Målgruppen är patienter inom Barn och ungdomspsykiatri 0-18 år (öppenvård) 4-5 patienter per dag de dagar inget annat finns inplanerat i schemat. Vid dagjour eller vid arbete i konsultation/konferenser bokas 2-3 patienter per dag. Vid dagjour ingår att hantera de akuta besöken som kräver läkarbedömning. Konsultationsstöd för sjuksköterskor/behandlare på mottagningen, ev delta i enhetens patientkonferenser. För handledning liksom administration avsätts tid i schemat. Klinisk handledning till ST-läkare och underläkare.

Nödvändig erfarenhet: 
Spec läkare Barn och ungdomspsykiater

Journalsystem:
Melior och Medspeech

 

Din intresseanmälan

Skicka in din intresseanmälan för det här lediga uppdraget! Ange vilken din kompetens är, dina kontaktuppgifter samt ett meddelande som beskriver varför du är intresserad av uppdraget. Genom att skicka din intresseanmälan godkänner du vår policy för personuppgifter.