FAQ

Frågor & svar

FAQ

Har du frågor om vårdbemanning med InstaCura? Nedan har vi besvarat några av de vanligaste funderingarna.

Är du redan bokad på uppdrag via oss?
Här hittar du vårt välkomstbrev, läs gärna igenom det innan uppdragsstarten.

Vanliga frågor

Vilka är InstaCura?

Vi är ett bemanningsföretag inom vården för läkare och sjuksköterskor som erbjuder uppdrag i hela Sverige inom samtliga specialistområden.

Blir min tjänstepension och semester lidande som konsult?

När du väljer att arbeta som konsult inom sjukvården (som hyrläkare) har du större frihet att välja hur mycket du vill avsätta till pension och när du vill ha semester. Här skiljer det sig mellan bemanningsbolagen. Som konsullt hos InstaCura väljer du själv om och hur mycket du önskar sätta av i pension.

Vad händer om jag blir sjuk?

Om du som sjuksköterska eller läkare arbetar som löntagare och blir sjuk under ett uppdrag utgår sjuklön precis som vid en vanlig anställning. Blir du sjukskriven på längre sikt kliver Försäkringskassan in efter 14 dagar.

Hur fungerar övergången till konsult?

Vi lyssnar in dina specifika krav och hittar en tjänst som till fullo matchar dina önskemål om arbetsroll, arbetsort, arbetstid och ersättning. Här kan du läsa hur hela bemanningsprocessen går till – från intresseanmälan till nytt uppdrag. Vi hjälper dig hela vägen.

När jag är anställd som konsult av InstaCura, måste jag ta de uppdrag som föreslås eller har jag rätt att tacka nej till uppdrag?

Du som sjuksköterska eller läkare har alltid rätt att tacka nej till de uppdrag som erbjuds.

Hur långa är uppdragen?

Uppdrag varierar i längd och omfattning. Vanligtvis sträcker sig uppdrag från 2-6 månader i taget. Även här finns undantag då konsultuppdrag kan vara både kortare och längre.

Hur fungerar det med resa och boende?

Även här är vi flexibla. Som regel ordnar din konsultchef med både resa och boende. InstaCura står för dessa kostnader. Vi eftersträvar att våra konsulter reser så klimatsmart som möjligt. När det inte är möjligt att resa med tåg är bil samt flyg ett alternativ.

Kan jag arbeta som konsult där jag idag har min anställning?

Ja, men inte de första 6–12 månaderna efter att du avslutat din nuvarande tjänst. Eftersom fördelarna är många att arbeta som konsult har regionerna och kommunerna inskränkt den fria rörligheten på arbetsmarknaden. Man vill genom att belägga sjuksköterskor och läkare med karens på 6–12 månader hindra det stora flertalet att byta arbetsgivare. Antalet karensmånader skiljer sig mellan de olika regionerna/kommunerna. Kontakta oss så berättar vi hur lång karens du har vid en övergång till bemanning.

Hur fungerar tidrapportering och utbetalning av lön?

När du slutfört ditt uppdrag skickar du in en signerad tidrapport till din konsultchef som sedan ser till att du inom några dagar får lönen utbetald på ditt konto.

Vilket stöd har jag som konsult från InstaCura innan och under mitt uppdrag?

Vi ser till att du känner dig trygg inför ditt uppdrag med all information du behöver inför uppdragsstart. Vi ordnar även resa och boende så att du kan fokusera på patienterna och jobbet. Din konsultchef finns tillgänglig dygnet runt. Vidare har du löpande kontakt med din konsultchef under uppdragets förlopp. Hur tät kontakten blir är upp till dig som konsult. 

Vad händer när mitt uppdrag löper ut?

Om behovet kvarstår efter uppdragets slut väljer många att förlänga sitt uppdrag ytterligare en period. Om vårdgivarens behov har förändrats har du en löpande dialog med din konsultchef som innan ditt uppdrag tagit slut redan har hittat dig ett nytt, intressant uppdrag.

Vem bär arbetsgivaransvaret när jag är på ett uppdrag?

InstaCura har arbetsgivaransvaret under pågående jobbuppdrag.

Kan jag ta konsultuppdrag genom ett eget bolag?

Ja, det är en av de stora fördelarna med konsultrollen. Allt du behöver är en giltig F-skattsedel och ett ansvarsförsäkringsbevis för att fakturera genom det egna företaget.

Måste jag ha ett eget företag för att arbeta som konsult?

Nej, du kan välja att arbeta som vanlig löntagare eller som egenanställd.

Måste jag jobba heltid som konsult?

Nej, vi erbjuder både del- och heltidsuppdrag, långa som korta uppdrag. Vi hittar ett vårduppdrag som passar dina önskemål om arbetstid och omfattning.

Vad är kravet för att arbeta som konsult för InstaCura?

Du måste ha en svensk legitimation inom den specfika yrkeskompetensen och även kunna visa upp relevant arbetserfarenhet. Du ska även ha tjänstgjort inom din specialitet de senaste 24 månaderna.

Varför ska jag överväga en karriär som vårdkonsult?

 • Högre lön
 • Flexibel tillvaro
 • Större frihet
 • Kompetensutveckling
 • Möjlighet att se nya orter och arbetsplatser
 • Mindre administration och mer patienttid
 • Möjlighet att driva eget företag
 • Möjlighet att hjälpa arbetsplatser med tillfällig personalbrist

Kan jag få jobb i Norge som sjuksköterska via InstaCura?

Ja, vi förmedlar konsultuppdrag för sjuksköterskor i Norge. Instacura hjälper dig att hitta intressanta uppdrag utifrån din profil samt att skaffa norsk sjuksköterskelegitimation, skattekort och ett norskt personnummer.

Läs mer här.

Hur går jag som vårdgivare tillväga för att hyra vårdpersonal?

Oavsett om ni behöver sjuksköterskor, läkare eller en ny vårdchef så kan vi på InstaCura förmedla den rätta kompetensen. Klicka här, läs mer och kontakta oss så berättar vi mer.

Fick du inte svar på din fråga? Ta gärna kontakt så besvarar vi alla dina funderingar!

Vårdgivare vi samarbetar med

 • 2
 • 3
 • 5
 • 1
 • 4
 • 6
 • 7
 • 9
 • 10
 • 11