Psykiatriker till Blekinge

Psykiatriker till Blekinge

Vuxenpsykiatrin

Behov: Vecka omgående

Arbetsuppgifter: Länsgemensam specialistpsykiatris Beroendeavdelning som bedriver heldygnsvård och har sin lokaliseringsort i Karlskrona är i behov av en specialistläkare inom psykiatri mellan tiden 13 februari tom 3 mars . Beroendeavdelningens uppdrag är att vårda patienter som har ett oundgängligt behov av kvalificerad vård för sitt beroende. Avdelningen har åtta vårdplatser. I uppdraget ingår viss dagbakjour. Du är under tiden en av flera specialistläkare på kliniken. Avdelningarna har ett etablerat arbetssätt där teamet är viktigt del i processen. 

Vuxenpsykiatrin

Behov: Vecka omgående

Arbetsuppgifter: Två stycken specialistläkare önskas under sommaren till vår Beroendeavdelning och Akutpsykiatriska vårdavdelning. Båda enheterna är placerade i Karlskrona och bedriver heldygnsvård. Beroendeavdelningens uppdrag är att vårda patienter som har ett oundgängligt behov av kvalificerad vård för sitt beroende. Avdelningen har åtta vårdplatser. Akutpsykiatriska avdelningen har totalt tio vårdplatser var av fyra är PIVA-platser. Uppdraget är att vårda patienter i det akuta skedet och är en del i Länsgemensam psykiatris uppdrag i Blekinge. I uppdraget ingår viss dagbakjour. Du är under tiden en av flera specialistläkare på kliniken. Avdelningarna har ett etablerat arbetssätt där teamet är viktigt del i processen.

 

Vuxenpsykiatrin

Behov: vecka omgående

Önskar en specialistläkare psykiatri på 100 % till Vuxenpsykiatri Öst Karlskrona Vuxenpsykiatriska öppenvård. Arbetar dagtid måndag till fredag, heldagar med ca 5 patientbesök/dag . Stötta behandlarna i deras behandlingsarbete och hantera läkemedelsfrågor, sjukskrivningar, LPT ärenden, och andra sedvanliga specialistläkaruppgifter. Söker erfaren psykiatriker med egenskaper som hög kompetens i teamarbete. Kunskap om journalsystemet NCS Cross är en fördel

Nödvändig erfarenhet:
Specialistläkare inom psykiatri

Journalsystem: 
NCS Cross

Din intresseanmälan

Skicka in din intresseanmälan för det här lediga uppdraget! Ange vilken din kompetens är, dina kontaktuppgifter samt ett meddelande som beskriver varför du är intresserad av uppdraget. Genom att skicka din intresseanmälan godkänner du vår policy för personuppgifter.