Psykiatriker till Gävle

Psykiatriker till mottagning i Gävle

Behov:
Vecka 17

Arbetstid:
Måndag – Fredag 08:00-17:00.

Arbetsuppgifter:
Specialistläkare på mottagningen arbetar med patienter från olika behandlingsteam där tillgängligheten behöver öka. Behandlingsteamens uppdrag utgår ifrån psykiatrisk specialistnivå. Detta då primärvården inom region Gävleborg har ansvar för förstalinjens psykiatri. Behandlingsteamen arbetar tvärprofessionellt i team kring patienterna. Det finns en tydlig struktur, med en vårdprocess som bygger på indikerade och stegvisa insatser. Initialt ska alla patienter ha genomgått en strukturerad diagnostik som styr behandlingsupplägget. Patientens vårdplan ska utgå ifrån evidensbaserad vård (inom verksamheten gällande vårdprogram och lokala rutiner) samt individens funktion och behov enligt LEON-principen. I ett ordinärt återbesök ingår; psykiatrisk status med strukturerad suicidriskbedömning, utvärdering och justering av pågående behandling, läkemedelsgenomgång, ställningstagande till sjukskrivning och rehabiliterande insatser samt bedömning kopplat till fortsatt vårdplanering. Dagbakjour och bakjourer kan ingå i uppdraget.

Nödvändig erfarenhet:
Specialist inom psykiatri.

Journalsystem: 
Melior, Elvis

Svar senast:
2020-02-20

Din intresseanmälan

Skicka in din intresseanmälan för det här lediga uppdraget! Ange vilken din kompetens är, dina kontaktuppgifter samt ett meddelande som beskriver varför du är intresserad av uppdraget. Genom att skicka din intresseanmälan godkänner du vår policy för personuppgifter.