Psykiatriker till Gävle

Psykiatriker till psykosavdelning i Gävle

Behov:
Vecka 45-52 samt 1-4

Arbetstid:
Måndag – Fredag 08:00-17:00.

Arbetsuppgifter:
Ansvara för psykosslutenvården i Gävle. Avdelningen vårdar patienter med Schizofreni eller liknande psykoser men det förekommer även vård av allmänpsykiatriska patienter. Avdelningen är låst men vårdar både enl. HSL och LPT. Ett vårdprogram beskriver vårdkedjan och strukturen/arbetssättet på avdelningen där samverkan med teamet runt patienten och öppenvården är viktiga delar.

Avdelningen jobbar med strukturerad diagnostik där såväl läkare som övrig personal jobbar utifrån gällande vårdprogram. I uppdraget ingår bedsidehandledning av underläkare, gott utbildningsklimat skall genomsyra verksamheten.

Bakjourer ingår i uppdraget.

Nödvändig erfarenhet:
Specialist inom psykiatri.

Journalsystem: 
Melior, Elvis

Svar senast:
2019-11-01

Din intresseanmälan

Skicka in din intresseanmälan för det här lediga uppdraget! Ange vilken din kompetens är, dina kontaktuppgifter samt ett meddelande som beskriver varför du är intresserad av uppdraget. Genom att skicka din intresseanmälan godkänner du vår policy för personuppgifter.