Psykiatriker till Uppsala

Psykiatriker till Uppsala

Behov:
Vecka 15-35

Arbetstid:
Måndag – Fredag 08:00-17:00.

Arbetsuppgifter:
LARO-mottagningen (Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatmissbruk) är en öppenvårdsmottagning inom specialistpsykiatrin och är den enhet inom region Uppsala som utgör den främsta kunskaps- och kompetensresursen avseende opioidberoende. Vår målgrupp är personer över 18 år som utvecklat ett opioidberoende antingen genom ett illegalt missbruk av företrädesvis heroin eller som utvecklat ett iatrogent beroende av smärtstillande opioider på grund av långvarig kronisk smärta LARO mottagningen tillhör Sektionen Beroende- och neuropsykiatri och är den verksamhet inom Region Uppsala som bedriver specialiserad beroendevård. Verksamheten riktar sig till personer från 18 år som

Nödvändig erfarenhet:
Specialistläkare inom psykiatri. Erfarenhet av beroendevård, LARO

Journalsystem: 
Cosmic.

Din intresseanmälan

Skicka in din intresseanmälan för det här lediga uppdraget! Ange vilken din kompetens är, dina kontaktuppgifter samt ett meddelande som beskriver varför du är intresserad av uppdraget. Genom att skicka din intresseanmälan godkänner du vår policy för personuppgifter.