Nyheter

Vad har en barnmorska i lön i Sverige?

En barnmorskas lön i Sverige varierar och kan påverkas av flera faktorer, som till exempel ålder, utbildning och sektor. I genomsnitt ligger lönen för en barnmorska på 45 600 kronor per månad, enligt statistik från scb.se.

Lön inom privat sektor

När det gäller barnmorskor anställda inom den privata sektorn skiljer sig löneförhållandena något från den offentliga sektorn, med generellt högre löner inom den privata.

Medellönen för barnmorskor i den privata sektorn ligger på cirka 44 500 kronor per månad. Denna siffra kan dock variera beroende på arbetsplatsens geografiska läge och den enskilda barnmorskans kompetensnivå och erfarenhet.

Vidare är det vanligt att ingångslönen för nyutexaminerade barnmorskor i privat sektor börjar på omkring 36 000 kronor. Detta kan jämföras med medellönen i privat sektor, vilken är något högre, omkring 39 500 kronor.

Faktorer som kan påverka lönen som barnmorska

Det finns flera faktorer som kan påverka hur mycket en barnmorska får i lön. Ålder är en framträdande faktor, då högre ålder i regel innebär högre lön och kan skilja sig upp till flera tusentals kronor mellan olika åldersgrupper. Erfarenhet hör ofta ihop med ålder och påverkar också hur hög lönen blir, då en barnmorska med lång erfarenhet tjänar mer än en nyutexaminerad, precis som inom de flesta branscher.

En annan faktor som kan påverka är anställningsform eller vilken sektor barnmorskan jobbar inom. En barnmorska inom bemanning eller privat sektor tjänar i regel mer än en barnmorska som jobbar i offentlig sektor. Hos InstaCura kan lönen för en bemanningsbarnmorska ligga omkring 70 000+ kr per månad.