Nyheter

stafettläkare

Stafettläkare får vården att gå runt

Tvekar du på att bli stafettläkare på grund av negativ medierapportering? Tänk om. Det är hög tid att en gång för alla ta kål på myterna som förekommer i debatten om stafettläkarnas inverkan på den svenska sjukvården.

Myt 1 – stafettläkare innebär sämre kontinuitet för patienterna 

Bra kontinuitet är till största del en planerings- och organiseringsfråga. Faktum är att flera läkare vittnar om exempel där dålig kontinuitet förekommer bland landstingsanställda läkare i jämförelse med aktiva långtidsanlitade hyrläkare. Eftersom läkarbristen är mer eller mindre permanent är en obehindrad geografisk rörlighet en förutsättning för att kravet på en jämlik hälso- och sjukvård ska kunna uppfyllas i hela landet.

Myt 2 – stafettläkare försämrar vårdens kvalité

Det finns en anledning till varför stafettläkare gång på gång anlitas och ges höga löner – för att de är ytterst kompetenta specialister, med kunskaper som är högt eftertraktade. Det ska även nämnas att många av stafettläkarna redan är landstingsanställda men tar stafettläkaruppdrag under exempelvis semestrar eller kompledigheter.

Myt 3 – stafettläkare är dyrare för svensk sjukvård

Faktum är att rapporter från både Konkurrensverket och Analysföretaget Kreicbergs Utredning & Opinion visar att modellen med stafettläkare fungerar väl och att den ökade kostnaden för landstinget är marginell i jämförelse med om enbart fast anställda läkare hade förekommit. Tar man i beaktande att landstingen måste betala sociala avgifter, sjukfrånvaro, semester, utbildning och rekryteringskostnader för den direktanställda läkaren är hyrpersonal i själva verket en kostnadseffektiv metod.

Att enbart stirra sig blind på timkostnader ger inte heller hela bilden. Eftersom stafettläkaren ofta anlitas vid extra hög arbetsbelastning avverkar hyrläkaren många gånger fler patienter per dag än den ordinarie läkaren, vilket då motiverar ett högre timpris.

Fler fördelar med att jobba som stafettläkare:

  • Högre lön
  • Flexibel tillvaro
  • Större frihet
  • Kompetensutbyte
  • Möjlighet att se nya orter och arbetsplatser
  • Mindre administration och mer patienttid
  • Möjlighet att driva eget företag
  • Möjlighet att hjälpa arbetsplatser med tillfällig personalbrist

Se vilka lediga tjänster för stafettläkare som vi erbjuder för tillfället!