Nyheter

iStock-532049662

Svar på Löfvens uttalande om bemanning

Stefan Löfven uttalade sig igår om att hyrsjuksköterskor och hyrläkare är ett problem för både patienterna och ordinarie personal. Jag må vara färgad i bemanningsdebatten men är inte det egentliga problemet att våra politiker har misslyckats i sitt uppdrag med personalförsörjning inom vården?

Vi betalar mest skatt i världen och har, så länge jag kan minnas, haft politiker (oavsett partitillhörighet) som med stolthet proklamerat att de minsann satsar på skola, vård och omsorg. Utifrån de förutsättningarna tycker jag att vi som invånare i Sverige borde kunna förvänta oss mer.

Vi visste att vi stod inför stora pensionsavgångar och vi visste också att medellivslängden skulle öka. Utifrån denna vetskap känns det rimligt att göra två saker. Säkra kompetensförsörjningen genom att utbilda fler läkare och sjuksköterskor samt att behålla redan utbildad personal genom att erbjuda bra arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Det är uppenbart att man misslyckats med sitt uppdrag. Som ett resultat av en utebliven löneutveckling och bristande arbetsmiljö så väljer fler sjuksköterskor och läkare att arbeta extra som konsulter. Ett naturligt steg inom alla branscher när man inte är nöjd med sin arbetsgivare.

Det Stefan Löfven nu säger är att det inte ska finnas några alternativa arbetsgivare inom vården. Ett smart drag, för utan konkurrens på arbetsmarknaden så kan man behålla de låga lönerna ett tag till. Dock på bekostnad av personalen och vårdkvaliteten men så får det vara.

En inhyrd sjuksköterska kostar inte mer än att hyra en flyttgubbe och en inhyrd läkare kostar hälften av en inhyrd jurist. Istället för att tillsätta utredningar och komma med lagförslag som begränsar friheten för sjuksköterskor och läkare så går det alldeles utmärkt att faktiskt betala vad det kostar. Priserna är fortfarande inte dyra jämfört med andra branscher och vi bemanningsföretag är riktigt bra på att hitta personal!