Nyheter

CM-4

Vilken lön har en sjuksköterska på ett bemanningsföretag?

Erfaren sjuksköterska inom kommun eller landsting? Trött på att din kompetens inte värderas? Du är långt ifrån ensam. Fler och fler sjuksköterskor väljer nu att testa en karriär som sjuksköterska via bemanningsföretag. En snabb titt i lönekuvertet gör det inte svårt att förstå beslutet.

“Inte under 30k – vi är skillnaden mellan liv och död” – så lyder det senaste uppropet bland landets sjuksköterskestudenter mot de låga ingångslönerna som råder inom landstinget. Mycket tack vare den föregående kampanjen “Inte under 24k” ligger nu en ingångslön för en sjuksköterska i landstinget på ca 25 000 kr i månaden. Skillnaden är dock fortfarande stor i jämförelse med en sjuksköterska inom bemanning, som istället kan räkna med en lön på mellan 30 000 och 40 000 kronor i månaden.

Specialistsjuksköterskor får högst löneökning via bemanningsföretag

Rådande debatt har visat att det finns utbrett missnöje över att även sjuksköterskor med lång erfarenhet och specialistkompetens har en nästintill obefintlig löneutdelning inom den offentliga vården. Trots 10 år i yrket är det få som kan visa upp en månadslön som närmar sig 32 000 kronor i månaden.

Erfarna och vidareutbildade sjuksköterskor kan öka sin lön avsevärt genom att istället ta en anställning via ett bemanningsföretag. Förutom ett mer flexibelt arbete kan en specialistsjuksköterska, som tar uppdrag via bemanningsföretag, räkna med en lön på mellan 50 000 och 60 000 kronor per månad.

Varför är lönen högre för hyrsjuksköterskor?

Precis som för hyrläkare finns det ett antal faktorer som avgör en hyrsjuksköterskas ersättning. Lönen för en sjuksköterska från ett bemanningsföretag styrs utifrån vederbörandes erfarenhetsnivå, vidareutbildning, val av arbetsort, antalet arbetstimmar, utbud och efterfrågan på arbetskraft samt aktuellt löneläge på marknaden.

 

Ta chansen och höj din lön med oss! Just nu erbjuder InstaCura ett stort antal uppdrag för sjuksköterskor i hela landet.