Nyheter

Linkedinbild2

Vecka 5: Bli en favorit i bemanningsföretaget. 3 enkla tips

SÅ BLIR DU EN DRÖM ATT ARBETA MED

Trots en stor brist på både läkare och sjuksköterskor runt om i landet så är det ändå hård konkurrens om de mest eftertraktade uppdragen. Som konsultchef vill man självklart att uppdraget tilldelas den kandidat man själv presenterat för kunden.

Nedan ger vi 3 tips på hur du underlättar arbetet för din konsultchef, snabbar på den administrativa processen och ökar chanserna att få uppdraget.

1. Uppdaterade handlingar redo att skicka
Ha alltid ett uppdaterat CV, yrkeslegitimation, eventuellt specialistbevis samt 2 referenser redo att skicka till din konsultchef i samband med att du söker ett uppdrag.
Ditt CV behöver inte innehålla uppgifter om att du var cykelbud vid 15 års ålder och inte heller information om samtliga dina publikationer.
Däremot får det gärna innehålla en lista över dina arbetslivserfarenheter inom vårdyrket. Vilket år fick du din legitimation och vilka arbetsplatser har du avverkat sedan dess?
Beskriv gärna vilken typ av arbetsuppgifter och patienter du har erfarenhet av.
Om du dessutom skriver vilka journalsystem du arbetat i så får du ett plus i kanten.

2. Deadline för besked
Meddela din konsultchef vilket datum du senast behöver återkoppling.
Handläggningstiden hos kunden kan ibland vara upp mot 2 veckor för att bestämma vilken av de presenterade kandidaterna som de önskar använda sig av.
Om din konsultchef är informerad om att du behöver ett snabbt besked så informeras kunden om detta vilket förhoppningsvis snabbar på processen.
Om du angivit en deadline ger du konsultchefen möjlighet att finna ett alternativt uppdrag om den första kunden inte kan lämna besked i tid.

3. Återkoppling
Tydlig feedback är något som varje konsultchef uppskattar. Motsvarade arbetsplatsen dina förväntningar? Stämde arbetsuppgifterna överens med den information som presenterades i uppdragsannonseringen? Var du nöjd med boendet som ordnats?
Konsultchefens huvudsakliga uppgift är att skapa rätt förutsättningar för dig, så att du kan bidra med din kompetens på bästa sätt. Genom tydlig feedback från läkare/sjuksköterskor får konsultchefen chans att utvecklas i sin roll. Genom lyhördhet och ständig utveckling skapas förutsättningar för att matcha rätt kandidat till rätt uppdrag. Bra matchning leder till ökad kontinuitet vilket i slutändan gynnar patienten som får chansen att träffa samma vårdpersonal vid sitt återbesök.

Vad är viktigt för just Dig när du väljer bemanningsföretag och uppdrag?
Hör gärna av dig, vi lyssnar på alla tips och råd vi kan få.

TREVLIG HELG!