Nyheter

Uppsala sommar

Månadsbrev: Juni

Sommartider hej hej!

Upp till bevis
Många branscher tar en efterlängtad semester under högsommaren men för oss inom vårdbemanning är det tvärtom. Under juni, juli och augusti har vi flest medarbetare i jobb. I år är det drygt 120 anställda från Instacura som bemannar sjukhus, äldreboenden och vårdcentraler från Skåne till Norrbotten. De senaste veckorna har vi dock märkt att det blir svårare och svårare att hitta tillgänglig personal. De som vill jobba i sommar är förmodligen redan bokade men vi gör ett försök att hitta några till. Vi erbjuder en rekryteringsbonus för den som tipsar oss om en kollega som kan arbeta i sommar.

Vet du en vän eller kollega som är tillgänglig i sommar?
Många av våra kunder har fortfarande stora behov av personal under sommaren. För att öka chanserna att bemanna de sista vakanserna så erbjuder vi nu en rekryteringsbonus till er som kan tipsa oss om en läkare eller sjuksköterska som kan arbeta i sommar. Rekryteringsbonusen är 3000 SEK om du tipsar om en kollega som sedan arbetar heltid minst 160 timmar (4 veckor).

Veckorna behöver inte vara sammanhängande och erbjudandet gäller för tips som levereras innan mellan 2022-06-15 fram till 2022-07-31. Det går bra att maila tips till någon av Instacuras konsultchefer. Kontaktuppgifter hittar du här.

Nytt nationellt ramavtal
SKR har de senaste två åren arbetat med ett regiongemensamt projekt för en nationell upphandling av bemanningstjänster. Upphandlingen kommer bara att gälla regioner och är inte aktuell för kommuner eller privata vårdgivare. Det finns ett liknande upplägg i Norge där staten har en samordning kring bemanningen av de norska sjukhusen. I Sverige kommer regionerna att ansluta i takt med att deras nuvarande ramavtal löper ut. Vissa har 6 månader kvar på sitt nuvarande avtal och andra har 24 månader kvar. Därför kommer vi under den närmsta tiden fortfarande ha ett antal olika ramavtal och priser att förhålla oss till.

Det finns mycket tankar kring fördelar och nackdelar med ett nationellt avtal. SKR ser en fördel i att priserna är ungefär desamma i alla regioner (avtalet har 3 olika priszoner utifrån geografiskt läge) för att minska konkurrens mellan regionerna vilket pressar upp priserna. Det är naturligt att SKR som en stor köpare vill göra allt i sin makt för att begränsa sina kostnader. Många anser dock att det blir fel när landets största aktör ska bestämma pris istället för att man tillåter marknaden att bestämma priset utifrån tillgång och efterfrågan.

Löneutvecklingen för sjuksköterskor har äntligen varit bra de senaste åren. Mycket av det beror på att regionerna och kommunerna har fått konkurrens av alternativa arbetsgivare, exempelvis bemanningsföretag, som tvingar dem att bli bättre.

Vi på Instacura har 12 års erfarenhet av vårdbemanning. Vi vet att SKR med jämna mellanrum gör försök till att begränsa inhyrning av personal i vården. Vi vet också att tidigare försök fått samma effekt. Inhyrningen går ner under en kortare period för att sedan komma tillbaka starkare än någonsin.

Vi rekommenderar våra konsulter att boka så långa uppdrag som möjligt under de kommande 12 månaderna. Då minskar vi riskerna för snabba förändringar hos kunderna. Därefter får vi helt enkelt se vad det nya avtalet kommer att innebära.

Vi sitter still i båten och känner oss trygga med att efterfrågan på vårdpersonal är större än någonsin medan tillgången är begränsad. Bemanningspersonal kommer alltid att behövas i vården oavsett vad SKR hittar på vart fjärde år.

Har du frågor om hur det nya avtalet påverkar just Ditt uppdrag så är du välkommen att kontakta någon av våra konsultchefer eller mig. Alla kontaktuppgifter finner du på hemsidan.

Trevlig sommar!

 

Med vänlig hälsning

Anders Halvarsson

VD