Nyheter

Månadsbrev: Oktober

Under oktober har vi lämnat anbud på ett flertal upphandlingar. Vi hoppas att arbetet ska resultera i att vi kan erbjuda uppdrag på nya spännande orter framöver. Vi har förhoppningar om att landa ett nytt stort avtal gällande sjuksköterskebemanning till samtliga kommuner i Stockholmsregionen.
Det vore fantastiskt om vi fick förtroendet att bli en av få aktörer som får bemanna stockholmskommunerna. Förutom det hoppas vi även på nya avtal gällande sjuksköterskor med Region Jönköping och Sigtuna kommun.

Skatteverket lämnar besked i momsfrågan
Skatteverket har meddelat sitt ställningstagande angående momsfrågan. Det nya synsättet ska enligt tillämpningsinformationen till ställningstagandet tillämpas fr.o.m. 1 juli 2019. Detta innebär att beslut på initiativ av Skatteverket som föranleds av ställningstagandet inte bör avse redovisningsperioder före den 1 juli 2019. Mer information från skatteverket finner du här.
Kontakta din revisor för mer information om hur just Du ska planera med moms framöver.

InstaCura fortsätter att växa
2018 verkar bli lika bra som vi hoppades när vi gick in i året. När vi gör bokslut för tredje kvartalet ser vi att vi dubblat omsättningen jämfört med samma period förra året. Vi fortsätter att vinna stora avtal med både kommuner och landsting vilket gör att vi attraherar fler kompetenta läkare och sjuksköterskor. Något som glädjer oss extra mycket är det faktum att konsulter som väljer att arbeta för InstaCura också väljer att stanna kvar. Vi bygger fortfarande verksamheten utfrån att goda relationer ger ringar på vattnet.

I november ser vi fram mot att publicera en intervju som gjorts med en av våra läkarkonsulter. Vi tror att det kommer att ge en ökad förståelse för hur det är att arbeta som konsult och förhoppningsvis vågar en ny konsult ta steget och samarbeta med oss.