Nyheter

moms vårdbemanning

Från 1 juli blir det moms på inhyrd personal inom sjukvården, hur påverkar det dig som läkare och sjuksköterska?

Privata vårdgivare går mot hårdare tider. Den 1 juli 2019 träder en 25-procentig momshöjning i kraft för privata vårdgivare som anlitar läkare, sjuksköterskor och andra specialistkonsulter. En kostnadsökning som kommer drabba hela den svenska vården, inte minst de privata vårdcentraler som utgör nästan hälften av alla landets vårdcentraler.

Det går knappt en dag utan larm om långa vårdköer eller underbemanning. Den svenska sjukvården behöver alla händer och fötter för att klara av rådande utmaningar. Att i detta läge införa en kostnadsökning på 25% för privata vårdgivare riskerar att göra vården både dyrare och mindre tillgänglig.

Patienter och personal blir lidande

Orsaken? Skatteverket anser att läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad sjukvårdpersonal som arbetar som konsulter inte längre ska beskattas som momsbefriade vårdföretag, utan istället som vanliga bemanningsföretag.

En tolkning och tajming som är minst sagt problematisk och ger upphov till stor osäkerhet och frustration hos berörda specialistkonsulter. Stora delar av den svenska vården, inte minst i glesbygd, förlitar sig på privata vårdgivare som kan leverera särskild specialistkompetens. Många läkare behöver utföra ett visst antal operationer under ett år för att bibehålla sin kompetens. När patientunderlaget inte finns riskerar läkaren att tappa sin spetskompetens.  Vid dessa tillfällen blir det väldigt kostnadseffektivt både att hyra in egna konsultläkare samt att låta de egna anställda läkarna arbeta enstaka veckor på annan ort för att hålla kompetensen färsk.

Konkurrens på arbetsmarknaden är av godo

Vårdmomsen som nu införs är inte konkurrensneutral utan snedvrider villkoren till nackdel för vård som bedrivs i privat regi. Regiondrivna verksamheter får ersättning för sina momskostnader vilket gör att förändringen knappt berör dem. De privata aktörerna som ej får bidrag för de ökade kostnaderna ställs inför 25% i kostnadsökning vid inhyrning av läkare och sjuksköterskor. För de privata vårdföretagen är konsulterna en oerhört viktig resurs då de är flexibla och gör den privata vården väldigt effektiv. Att kunna anlita deras specialistkompetens är en förutsättning för att vården i glesbygd ska kunna fungera.

Hur påverkas du som redan har bolag och fakturerar?

Vi rekommenderar att du har en kontinuerlig dialog med din konsultchef för att försäkra dig om att ditt kontrakt är giltigt och att kunden du är placerad hos har för avsikt att fullfölja avtalet. Vi på InstaCura sysselsätter över 100 läkare och sjuksköterskor och vi har hittills inte varit med om något tillfälle där en kund avbokat en konsult på grund av de ändrade momsreglerna.

Vi är inte bara ett bemanningsföretag. Vi är en modern och trygg arbetsgivare som erbjuder bra uppdrag, bra lön och bra relationer.

Läs mer om vårdbemanning med Instacura.