Nyheter

Vecka 11: Bemanningsföretagen gör den svenska vården tillgänglig för alla

VILKA ÄR DET EGENTLIGEN SOM GÖR VÅRDEN TILLGÄNGLIG I SVERIGE?


Politiker och SKL har länge pratat om satsningar på skola, vård och omsorg samt att man arbetar för att erbjuda alla människor en ”tillgänglig vård”. Vi anser att det är dags för bemanningsföretagen i vårdbranschen att göra anspråk på uttrycket ”att göra den svenska vården tillgänglig för alla”. I många år har politiker och beslutsfattare pratat om önskan att fasa ut bemanningsföretagen ur vårdbranschen. Det är ett konstigt förhållningssätt när läkare och sjuksköterskor runt om i landet går på knäna under den arbetsbelastning som läggs på dem. Vi hör varningssignaler om en drastisk ökning av utmattningssyndrom hos unga läkare och vi nås av besked om stängda vårdplatser och enheter som till och med läggs ned. Med vetskapen om detta är det väldigt enkelt att se att den svenska sjukvården, speciellt i glesbygden, inte klarar sig utan de läkare och sjuksköterskor som fortfarande väljer att åta sig korta vikariat hos vårdgivare med behov.

Vi på InstaCura arbetar stenhårt varje dag för att finna läkare och sjuksköterskor som kan hjälpa oss att bemanna den svenska sjukvården. Vi är stolta över att göra sjukvården tillgänglig för alla människor i Sverige, oavsett var de bor.
Det är utifrån dessa tankar som vi skapat den reklamfilm som du nu finner på vår hemsida och på sociala medier.