Nyheter

Trygga-Barnen-mellan

Vecka 34: Vi stödjer Trygga Barnen

VÅRT ENGAGEMANG

Visste du att vart femte barn i Sverige växer upp i en familj med riskabel alkoholkonsumtion?

InstaCura väljer att stödja Trygga Barnen i arbetet med att belysa och motverka beroende- och missbruksproblematik. Trygga Barnens syfte är att hjälpa barn och unga som växer upp i familjer där psykisk ohälsa, missbruk eller beroendeproblematik förekommer.

VAD VI STÅR FÖR

Vi har höga ambitioner i vår dagliga verksamhet men också höga ambitioner gällande företagskultur och de värderingar vi står för.

Genom att stödja Trygga Barnen investerar vi i barn och ungas rätt till en trygg uppväxt. Investeringen ger möjlighet för barn och unga att ta makten över sina liv trots att de växer upp i otrygga miljöer. Vårt engagemang bidrar även till att hjälpa Trygga Barnen att ta bort skammen kring beroendeproblematiken.

För mer information, besök Trygga Barnens hemsida