Nyheter

bakgrund-instacura

Vecka 41

Vad hände med satsningen på skola, vård och omsorg?

Vården ska i grunden bemannas av fast anställd personal men de vårdgivare som inte lyckas rekrytera måste ändå kunna bedriva sin verksamhet.
Där fyller bemanningsföretagen en stor funktion.

SKL:s idé om att fasa ut inhyrd personal från vården till 2019 skulle först och främst drabba orter som har svårt att konkurrera med större städer och universitetssjukhus.
I mina ögon är detta bara ytterligare en besparingsåtgärd som politiker riktar mot den svenska sjukvården. Vad hände med satsningarna på skola, vård och omsorg?

Medan politikerna ännu en gång jagar besparingar i sjukvården så drabbas patienterna av färre vårdplatser som ett resultat av personalbrist. Sjuksköterskor och läkare i landet får en ännu högre arbetsbelastning vilket naturligtvis leder till sjukskrivningar och ökat missnöje med arbetsmiljön. Vi har sett det förut.

Landsting och Kommuner borde tänka ”hur kan vi bli en bättre arbetsgivare för våra sjuksköterskor och läkare?” Istället tänker man ”hur kan vi bli kvitt andra arbetsgivare så att vi slipper ändra oss”

NY RAPPORT VISAR VAD BEMANNINGEN FAKTISKT KOSTAR

Nyligen släpptes en rapport där Kreicberg (företag som arbetar med samhällsekonomiska analyser) har analyserat hur ekonomin bakom inhyrd vårdpersonal faktiskt ser ut. Det är intressant läsning som får en att fundera på varför politiker vill måla upp bemanningsfrågan som ett problem.

Läs rapporten här!

Anders Halvarsson
VD – InstaCura