Nyheter

Linkedinbild2

Vecka 8: Utmaningar för nystartade aktörer i offentliga upphandlingar

STOCKHOLMS INKÖPSCENTRAL DISKRIMINERAR NYSTARTADE AKTÖRER

En av de första upphandlingarna som vi lämnade anbud på var den där Stockholms Inköpscentral (STIC) upphandlade bemanningstjänster av sjuksköterskor till Lidingö Stad, Solna Stad, Danderyds kommun, Sollentuna kommun samt Järfälla Kommun. I veckan fick vi tilldelningsbesked från STIC och blev väldigt förvånade över beskedet att STIC valt att förkasta InstaCuras anbud på grunderna att referenserna ej avsåg uppdrag utförda i InstaCuras regi.

Som nystartad aktör är det naturligt att inte kunna påvisa referensuppdrag i bolagets egen regi. I vanliga fall godkänner den upphandlande aktören att nystartade bolag får visa till erfarenhet och kunnande genom att ange referensuppdrag från tidigare anställningar för nyckelpersonerna i företaget. Så dock inte i detta fall. I praktiken innebär det att ett bemanningsföretag där majoriteten av de anställda slutat bedöms som en lämpad leverantör, medan ett nystartat företag som rekryterat de bästa och mest erfarna konsultcheferna i landet anses ha otillräcklig erfarenhet.

Våran uppfattning är att det är i strid mot Lagen om offentlig upphandling (LOU) att förkasta InstaCura:s anbud på dessa grunder. Förhoppningsvis slipper vi se den här typen av bedömningar i de övriga upphandlingar där vi lämnat anbud.

INSTACURA VÅRDBEMANNING 018- 888 08 10

I veckan hade vi äntligen tid att installera kontorstelefonin på Salagatan 18. På kontorstid når ni oss framöver på 018-888 08 10, utanför kontorstid är telefonen vidarekopplad till jourtelefon. En service som vi erbjuder både kunder och konsulter för att de alltid ska kunna nå en representant från företaget.

Under veckan har beställningar för sommaren börjar trilla in. Vi har nu en mängd uppdrag för perioden juni-september att erbjuda till sjuksköterskor och läkare. Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just Dig.

TREVLIG HELG!