VÄLKOMMEN TILL VÅRDENS BÄSTA ARBETSGIVARE

InstaCura

Välkommen till InstaCura!

Vi vill börja med att tacka för ditt förtroende. Vi är glada över att du valt oss som din uppdragsgivare
för detta uppdrag. Vi hoppas att detta är början på ett långt och framgångsrikt samarbete!

Vi är av uppfattningen att alla människor i Sverige, oavsett var de bor, ska ha rätt till en tillgänglig
vård av hög kvalitet. Vår affärsidé är att rekrytera kompetenta konsulter genom attraktiva villkor och
goda relationer. Tillsammans gör vi bra sjukvård tillgänglig i hela Sverige!

Nedan har vi samlat en rad punkter som är bra för dig att känna till inför ditt uppdrag.

ANSTÄLLNINGSAVTAL / SAMARBETSAVTAL
Innan uppdragsstart är det viktigt att du returnerar ditt signerade avtal till oss.
Är du underkonsult har du fått ett samarbetsavtal och är du anställd har du fått ett anställningsavtal.
Som anställd täcks du av försäkringar genom InstaCura men om du arbetar som underkonsult genom
egen firma är det viktigt att du själv kontrollerar att du har nödvändiga företagsförsäkringar.
Vid frågor kan du alltid fråga din konsultchef.

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE
I din uppdragsbekräftelse framgår detaljer för aktuellt uppdrag så som arbetsplats, arbetstid, lön osv.
Uppdragsbekräftelsen behöver inte signeras, du bekräftar förutsättningarna för uppdraget genom att
skicka ett mail till din konsultchef där du meddelar att du accepterar villkoren.

BOENDE
Innan avresa skickar vi den informationen du behöver. För säkerhets skull är det bra att du
kontrollerar nedanstående punkter innan du reser:
1. Adress till bostaden
2. Var hämtar jag min nyckel
3. Incheckningstider på eventuellt Hotell / Bed & Breakfast
4. Eventuell portkod till bostaden
5. Regler för städning vid utflytt
6. Utcheckningstid
Boende förmånsbeskattas enligt gällande regler från Skatteverket.

ARBETSPLATSEN
Det är uppskattat när konsulter kontaktar verksamheten veckan innan uppdragsstart. Din
kontaktperson i verksamheten får möjlighet att meddela var du ska infinna dig första dagen samt
vem som hjälper dig med inloggningar osv. Kontaktperson på arbetsplatsen framgår av din
uppdragsbekräftelse.

SJUKDOM
Vid eventuell sjukdom ska du omedelbart anmäla detta direkt till din kontaktperson på
arbetsplatsen. Därefter meddelar du direkt din konsultchef. Telefonnummer till din kontaktperson på
enheten finner du i din uppdragsbekräftelse. Om du inte kommer i kontakt med din konsultchef kan
du alltid kontakta InstaCuras kontor på telefon 018-888 08 10.

TIDRAPPORTERING
Tidrapporten ligger till grund för din ersättning. Tidrapporten ska signeras av behörig person på
arbetsplatsen och skickas till din konsultchef vid varje arbetsveckas slut. Det går bra att fota
tidrapporten med telefonen och skicka via mail eller mms till oss.
(Vissa kunder accepterar digital tidrapport, kontakta din konsultchef för mer information).

LÖNEUTBETALNING
InstaCura har utbetalning varje jämn vecka. Vi vill gärna ha din signerade tidrapport på måndag
förmiddag. Via bild på sms eller mejl. Den information vi behöver för att kunna betala din lön är
följande:
1. Signerad tidrapport
2. Konto och bankinformation
3. Information om skattetabell
4. Blankett för milersättning eller kvitton för utlägg (i förekommande fall).
Tidrapporten kan du välja att antingen maila, sms;a eller posta till oss.

FÖR DIG MED EGEN FIRMA
Din faktura bör innehålla följande:
1. Godkänd för F-skatt
2. Namn på företag
3. Arbetsperiod
4. Antal arbetade timmar (jour- och beredskapstid ska specificeras)
5. Timarvode (jour- och beredskapsersättning ska specificeras)
6. Totalsumma
7. Fakturanummer
8. Fakturadatum / Förfallodatum

FÖRSÄKRINGAR
Som anställd i InstaCura omfattas du av företagets ansvarsförsäkring samt TGL och TFA.
För mer information om dina försäkringar hänvisar vi till Fora.
Som underkonsult är det nödvändigt att du tecknar en ansvarsförsäkring för ditt företag.

MRSA
Vid kontakt med MRSA-smittade patienter, om du har arbetat i ”högriskområde” eller vistats som
patient på sjukhus utomlands måste du testa dig innan du byter arbetsplats. Kontakta din
konsultchef för information och rutiner kring detta.

Kvalitetspolicy

Du kan alltid kontakta oss vid eventuella frågor och funderingar. Lycka till på ditt uppdrag!

Vi samarbetar med vårdgivare över hela landet, exempelvis dessa:

 • 2
 • 5
 • 1
 • 4
 • 6
 • 9
 • 11
 • 7
 • 10
 • logo-11
 • logo-12
 • logo-13
 • logo-14
 • logo-15
 • logo-16
 • logo-17
 • logo-18
 • logo-19
 • logo-20