Nyheter

Close-up of a mans legs doing cross-country skiing.

Månadsbrev: November

I november har vi påbörjat arbetet med att bli ett ISO-certifierat företag. ISO 9001 innebär att vi tar ytterligare steg i att skapa och upprätthålla ledningssystem för kvalitet och arbetsmiljö. Vi arbetar redan med tydliga rutiner för kvalitetsstyrning och uppföljning men certifieringen ger oss och våra kunder ett kvitto på att arbetet är prioriterat inom organisaitonen.

Nya spännande avtal i sikte
Det är upphandlingssäsong inom vårdbemanningsbranschen just nu. Vi jobbar med anbud på ett flertal större avtal som träder i kraft under början av 2020. Några av de kommuner och regioner vi lämnat anbud på är Region Halland, Tyresö kommun, Haninge kommun, Huddinge kommun, Nynäshamns kommun, Värmdö kommun och Nacka kommun. Vi är starka på att bemanna med sjuksköterskor i Stockholmsområdet och har stora förhoppningar om att leverera ännu fler konsulter under 2020.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta som sjuksköterska för Instacura?
Frida har arbetat för oss i snart 2 år och berättar i en intervju om livet som konsult inom vården. Klicka här för att läsa intervjun.

Många allmänläkare överväger att lämna vården
Läkarförbundet har nyligen genomfört en enkät där 2500 läkare svarat på frågor om arbetsmiljön. Två tredjedelar av de tillfrågade allmänspecialisterna svarade att de under de senaste två åren funderat på att byta arbetsställe på grund av arbetsmiljön. Över hälften uppger att de övervägt att helt lämna vården och gå till en annan sektor. En lika stor andel svarar att de har gått ned i arbetstid för att orka med sitt arbete. Läkare får i dagsläget kompromissa med sin vila och återhämtning för att få vården att fungera. Samtidigt som många uppger att de gått ned i arbetstid, säger flera att de hade kunnat arbeta mer om förhållandena varit bättre. Nästan hälften av de svarande uppger att de hade kunnat tänka sig att gå upp i arbetstid om arbetsmiljön varit bättre. Orförande i Läkarförbundet Heidi Stensmyren tror att man i många andra branscher skulle vara förvånad över att läkarna inte kan påverka sin arbetssituation i större utsträckning.

Resultatet av läkarförbundets enkätundersökning stämmer väl överens med den bild som vi får av de läkare som vi talar med dagligen. Anledningen till att läkare väljer att arbeta som konsulter är för att kunna påverksa sin egen arbetssituation i större utsträckning.