Psykiatriker till Sundsvall

Psykiatriker till heldygnsvård Sundsvall

Heldygnsvård Sundsvall

Psykiatrin i Sundsvall söker efter en specialistläkare med erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård, jourverksamhet samt erfarenhet av LPT.

Behov: v 36-49

Arbetstid:

08.00-17.00, jour ingår med beredskap B

Arb vecka vid psykiatrisk jourmottagning och/eller psykiatrisk heldygnsvård mellan kl.8-17. Beredskap B mellan 17.00-08.00 vardagar och 8.00-20.00 eller 8.00-8.00 helger ingår med ca. 3 beredskapspass/vecka.

I de fall det inte finns schemalagd primärjour (AT eller ST läkare) vid akut t.ex. korttidsfrånvaro kan det bli aktuellt att arbeta utan primärjour, då med beredskap A.

Arbetsuppgifter:

I första hand är det placering på en beroendeavdelning men önskemål finns från arbetsgivarens sida att med kort varsel kunna fördela om resurs till annan enhet vid behov.

Sedvanligt arbete som psykiatrisk bakjour med placering i Sundsvall. Sedvanligt arbete som specialistläkare inom psykiatrisk heldygnsvård på avd. i Sundsvall. Det innebär att ta beslut som har med LPT-vård att göra.

Vara psykiatrisk specialistkonsult för övriga kliniker på sjukhuset, stöd till primärjouren, handledning till underläkare samt ev. förfrågningar från psykiatriska heldygnsvården

under jourtid. Barn från 16 år med psykiatrisk problematik söker den vuxenpsykiatriska jourmottagningen under jourtid dvs. kvällar,

nätter och helger. I uppdraget ingår även insatser gentemot RPK t.ex. läkemedelsfrågor, förlängning av avskiljning i dessa fall är

det 2 timmars inställelsetid. Vi lägger stor vikt vid att fungera som ett gott stöd till underläkarkollegor. I första hand är det placering på en beroendeavdelning men önskemål finns från arbetsgivarens sida att med kort varsel kunna fördela om resurs till annan enhet vid behov.

 

Nödvändig erfarenhet:

Specialistläkare med erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård, jourverksamhet samt erfarenhet av LPT.

Önskvärt att läkaren kan arbeta så många veckor som möjligt under perioden.

Journalsystem: 
SYSteam Cross

Din intresseanmälan

Skicka in din intresseanmälan för det här lediga uppdraget! Ange vilken din kompetens är, dina kontaktuppgifter samt ett meddelande som beskriver varför du är intresserad av uppdraget. Genom att skicka din intresseanmälan godkänner du vår policy för personuppgifter.