Röntgenläkare jobb

Hitta lediga jobb som röntgenläkare

Radiologi

InstaCura har avtal med majoriteten av Sveriges regioner och i de flesta finns det ett stort behov av radiologer. Vi rekryterar löpande för uppdrag inom allmänradiologi, DT, ultraljud, MR samt interventioner. Med andra ord kan vi alltid erbjuda uppdrag som passar just din kompetens som röntgenläkare. I dagsläget söker vi radiologer för konsultuppdrag i Västra Götaland, Skåne, Blekinge, Gävleborg, Stockholm Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.

Lediga konsultuppdrag just nu – Radiologi

Uppsala vecka 1-18 (2024)

Arbetstid:
Måndag-fredag, helger vid behov. Inga jourer.

Arbetsuppgifter:
Kompetens inom bukdiagnostik med ffa MRT och DT (lever, gallvägar, pancreas, rectum, gyn, prostata, njurar, urinvägar).

Journalsystem: RIS/PACS:Philips.

 

Halmstad: vecka 51 (2023)-22 (2024)

Arbetstid: jourtid, kvällar och helger.

MR meriterande men inte ett krav. Jourtid skall man kunna utföra interventioner såsom pleuradrän, ascites-/abscessdrän och pyelostomiinläggningar, samt reponering av invagination hos barn och sigmoideumvolvolus.Klockan 22-07:30 ansvarar TMC för jourarbetet men som jourhavande har man interventionsberedskap.

Arbetsuppgifter:
Akut granskning av CT och slätröntgen, och akuta ultraljud, men även andra placeringar såsom MR och elektiv granskning är möjligt efter överenskommelse. Arbetar med allmänradiologiska spektrat inkl barnundersökningar.

Våra maskiner/Journalsystem: CT: GE revolution, 3 CT-lab MR: Siemens Aera 1,5T, Skyra 3T

Ultraljud: GE LOGIQ E10

Sectra RIS+PACS och journalsystem VAS

 

Karlskrona vecka 1,4,5,6,9,13,14,16,20

Arbetstid:
Vardagar 07.00-21.00

Arbetsuppgifter:
Sedvanliga arbetsuppgifter inom radiologi. Läk Bild-o funktionsmed spec inkl grenspec.

Ta kontakt för mer information.

 

Östersund vecka 51-21(2024)

Arbetstid:
Normalt ingår tre pass med beredskap i tjänstgöringen i form av två vardagar och en helgdag Ibland kan det bli färre! schema i ÖK med verksamheten Arbetstid 08:00-17:00 måndag-fredag lunch 60 minuter under jour/beredskap är viss del förlagd till arbetsplatsen och räknas som störning/arbete under beredskap vardagar 17:00-22:00 Helger 08:00-22:00 Mer information gällande beredskapen alternativ jour kan lämnas om så önskas .

Arbetsuppgifter:
Allmänradiologiskt arbete med ffa akuta undersökningar, men även polikliniska undersökningar med DT, ultraljud och konventionella undersökningar av både barn och vuxna. Självständigt arbete vid den aktiva tiden under beredskapen. Svensk specialkompetens i radiologi/BMF med kompetens inom allmänradiologi inkluderande utförande av rutinmässiga ultraljud och allmän intervention.

 

Trollhättan vecka 48

Arbetstid:
måndag-torsdag 07:30-16:30
Fredag 07:30-15:15

Arbetsuppgifter:
Sedvanliga arbetsuppgifter inom radiolog.

Nödvändig erfarenhet: Minst 3 års erfarenhet som specialist inom radiologi.

Ta kontakt för mer information.

 

Södertälje sjukhus vecka omgående-52

Arbetstid:
Utifrån verksamhetens behov.

Arbetsuppgifter:
Sedvanliga arbetsuppgifter som radiolog.

 

Eksjö vecka 50

Arbetstid:
40 timmars arbetsvecka. Måndag – torsdag 07.15  – 16.30, fredag 07.30 –  12.15,  lunch 30 minuter.

Jour:
Beredskap/jour, alternativ granskning av elektiva undersökningar från länslistor kvällstid förväntas ingå i uppdraget vid behov. Ersättning enligt avtal.

Arbetsuppgifter:
Sedvanliga arbetsuppgifter inom en allmänradiologisk avdelning såsom bildgranskning av förekommande modaliteter och diktering, rondhållande samt undervisning av ST-läkare vid behov. Vid behov basala interventioner, vilket innebär cholecystomier och nefrostomier i förekommande fall. Arbeta med lokala listor och länslistor.

 

Gällivare vecka 50-52

Arbetstid:
Utifrån verksamhetens behov.

Arbetsuppgifter:
Sedvanliga arbetsuppgifter som radiolog.

 

Lund vecka 1-13 (2024)

Arbetstid:
Enligt verksamhetens behov. Inget arbete natt eller lördag/söndag.

Arbetsuppgifter:
Dagtidsarbete  kommer huvudsakligen bestå av granskning av skelettsektionens akuta undersökningar tillsammans med ST-läkare. Handledning av ST-läkare, inklusive definitivsignering av dennes svar ingår. Allmänradiologisk kompetens bedömes vara nog för att kunna sköta detta arbete, då ordinarie MSK-radiolog alltid kommer finnas tillgänglig för konsultation och/eller assistans. Kompetens att hålla rond, genomföra ultraljud/genomlysning eller interventioner är inget krav.
Ev. kvällsarbete (16.00-21.00), om så önskas, kommer bestå av arbete med akuta undersökningar från samtliga sektioner, tillsammans med ytterligare en specialist eller jourkompetent ST-läkare. Definitivsignering av egna undersökningar är utgångspunkten, men vid osäkerhet finns möjlighet till preliminärsignering (om eftergranskning av organdedikerad radiolog efterföljande vardag önskas).

 

Piteå vecka 48,50,52

Arbetstid:
07:30-16:00

Jour:
Beredskap vardagar efter 16.30 samt helger. TMC efter 22.00 vilket innebär beredskap endast för ev ultraljud och interventioner. Bakjour kan förekomma.

Arbetsuppgifter:
Specialist i radiologi inkl ultraljud och interventioner. Huvudsakligen granskning men kan förekomma dubbelgranskning av ST. Gärna MR.

 

Luleå Sunderby vecka 50 (2023)-17 (2024)

Arbetstid:
Dag 07:15-16:00.

Jour:
Kväll till 22.00 därefter beredskap. Stödjour till 22.00 kan förekomma.

Arbetsuppgifter:
Specialist i radiologi. Jourkompetent inkl ultraljud och interventioner. Huvudsakligen granskning men kan förekomma dubbelgranskning av ST. Gärna MR.

 

Bollnäs vecka omgående-1 (2024)

Arbetstid:
08:00-16:30 30 min lunch.  42.5 h/vecka. Jourer kan förekomma utifrån verksamhetens behov.

Arbetsuppgifter:
Allmän radiologi inkl akuta fall, UL, och DT. Enkla genomlysningar och UL-dränage i torax-buk kan förekomma, nefrostomi ska kunna utföras. Dagtidsarbete. Jour kan evt och efter vårt behov erbjudas i Hudiksvall. Ronder. Även distansarbete mot Hudiksvall och Söderhamn ingår.

 

Stockholm ,Göteborg, Malmö vecka omgående-52

Arbetstid: Mån-fre eller efter överenskommelse.  Delvis på distans.
Helger kan erbjudas om önskvärt men inget krav.

Placering: Efter överenskommelse.

Arbetsbeskrivning: Undersökningar med magnetkamera, datortomografi, konventionell röntgen, mammografi  ultraljud samt bentäthetsmätning. Kompetens inom MR, CT eller ultraljuds kompetens.

 

Kungsbacka, Vecka omgående-1 (2024)

Arbetstid: måndag-torsdag 7:30-16:30, fredag 7:30-14, lunch 30 minuter. Inga jourer.

Arbetsbeskrivning: Granskning av skelett, CT och MR (inget krav). Ultraljudsundersökningar inkl enklare interventioner som finnålspunktioner, pleura- och bukdränage.

Journalsystem: VAS, NCS

 

Hudiksvall, vecka 2-22 (2024)

Arbetstid: mån-tor 07.30-16.30, 30 min lunch,  fre 07.30-16.00, 30 min lunch.
Jourer infaller utifrån verksamhetens behov.

Arbetsbeskrivning:
Allmän radiologi inkl akuta fall, UL, DT och MR är önskvärt. Enkla genomlysningar och UL-dränage i torax-buk kan förekomma, nefrostomi ska kunna utföras. Ronder. Även distansarbete mot Söderhamn, Ljusdal och Bollnäs ingår.
Erfarenhet av SECTRA är ett plus.
Vi definitivsignerar elektiva us på vuxna patienter, samt UL. Vi dubbelgranskar akuta fall och barnfall. Vikarier förväntas definitivsignera även enkla akuta fall, precis som de egna erfarna specialisterna gör. OBS att vi inte ha sekreterare. Dvs man skriver själv svaren. Röstigenkänning är ett alternativ för återkommande vikarier. Föredrag och förslag till förbättringar av verksamheten uppskattas.

Information om verksamheten:
Som specialistläkare hos oss arbetar du både självständigt samt ingår i ett tvärprofessionellt team med andra yrkeskategorier, kompetenser och kunskapsaspekter för att kunna genomföra ett kvalitativt och heltäckande arbete för våra patienter. Dina närmsta kollegor består av radiologer, röntgensjuksköterskor, undersköterskor samt administrativ personal. Vi söker en bred allmän radiologisk profil med kompetens inom konventionell röntgen, ultraljud, intervention, MR och DT.
Läkaren ska vara bakjourskompetent.

Information om verksamheten:
Röntgenavdelningen ingår i verksamhetsområdet Bild- och funktionsmedicin och vi arbetar med diagnostisk radiologi. Här utförs konventionella röntgenundersökningar som skelett och lungor, snittdiagnostik med två datortomografier och två magnetkameror, genomlysning/intervention och ultraljudsundersökningar. Vid avdelningen utförs också en del behandlande åtgärder som till exempel förträngningar i blodkärl och avlastning av njurar.

 

Örnsköldsvik vecka 52 (2023), v.1-2, 6-12, 14-16, 18-19, 21-22 (2024)

Arbetstid: 07:30-16:15 (8 h arbetsdag, 40 h arbetsvecka)

Jourtjänstgöring: Beredskap med RVN’s tidrapport för arbetad tid 16:15-22:00 Jourtid även arbete mot Sollefteå.

Kvällar och helger kan beredskap förekomma, både primär- och bakjourspass kan vara aktuella.

Arbetsuppgifter: Granskning av konventionell röntgen och datortomografi. Genomföra genomlysning med viss intervention. Utföra ultraljudsundersökningar inklusive viss intervention. Utföra och besvara vanligt förekommande jourundersökningar. Handledning av ST-läkare.

Journalsystem:  Sectra RIS och PACS.

Nödvändig erfarenhet: Arbetat som specialist 3 år i Sverige. Jourerfarenhet

 

Sundsvall vecka: 48-52 (2023) v.1-22 (2024)

 Arbetstider: måndag, tisdag, torsdag 07:15-16:00, onsdag 07:15-17:00, fredag 07:15-15:00.

Jourtjänstgöring: Möjlighet till jour kan finnas vid behov men ska inte vara ett krav från läkaren för att jobba. Eventuella jourer sker i överenskommelse med verksamheten. Önskvärt att man kan lätt intervention så som dränering av abscesser, ascites- och pleuratappning.

Arbetsuppgifter: Allmänradiologi. I arbetet ingår även handledning av ST-läkare. Önskvärt att man kan viss intervention tex pyelostomi-inläggning. Stort behov av UL-kompetens!

Nödvändig erfarenhet: Minst 3 års erfarenhet som specialistläkare inom radiologi

 

Sollefteå vecka 51-52 (2023), 1-10,12-14, 17-19, 20-22 (2024) 

Arbetstid: 08.00-17.00, Jour ingår – läkaren skriver svar på akuta/jourundersökningar åt Röntgen Sundsvall alt skriver på polikliniska undersökningar på gemensamlista.

Arbetsuppgifter: Allmän radiologi. Granskningsarbete av konventionell röntgen, CT och MR. Ultraljud och lättare interventioner som pleuratappning, ascitestappning och pyelostomibyten. I arbetet ingår även handledning av ST- läkare. Remissprioritering. Stötta röntgensjuksköterskorna i deras arbete.

Verksamheten ser gärna att läkaren kan ultraljud och interventioner som pleuratappning, ascitestappning och pyelostomibyte. Och har minst 3 års erfarenhet som specialistläkare inom radiologi i Sverige.

Journalsystem: Sectra

 

Skellefteå vecka: 12-16 och v.18

Arbetstid: Helgfria vardagar kl.07:15 – 16:15 med 60 minuters lunch

Jour: Beredskap kan ingå.

Önskemål beredskap/v 1–2 vardagar, fredag, lördag söndag vissa helger enligt överenskommelse i anslutning till uppdraget. Avdelningen har upphandlat distansgranskning nattetid mellan 22:00 – 07:15.

Nödvändig erfarenhet: Krav på radiologisk specialistkompetens med erfarenhet inom metoderna DT, ultraljud, genomlysning, skelett och lungor. Önskvärt även med kompetens inom MR samt intervention, förutom kärl.

Journalsystem: SYSteam Cross, Sectras RIS/PACS

 

Torsby: vecka 52

Arbetstid: Dagtid 07.15-16 mån-tis, tor. 07.15-15 fre. 07.15-17.00 på onsdagar. Jourer tillkommer.
Jour: Beredskap, oftast jobbar man aktivt till kl 22 då TMC tar över det som går att göra på distans, men man är i beredskap för t ex nefrostomi, invaginationslösning mm nattetid. Enstaka fredags- eller lördagsjourer utan TMC-stöd på natten finns.

Beredskap A :JA

Kort beskrivning av arbetsuppgifter: Allmänradiologi. Helst även generell MR, hela kroppen. Ingår annars DT och konventionell radiologi. Ultraljud inkl enklare intervention som pleura- och ascitestappning, abscessdränage-inläggning mm. Genomlysningsundersökningar och nefrostomier självständigt (ff a kunna utföra pyelostomier sjävständigt jourtid). Vi har hög produktion. Handledning av utbildningsläkare kan förekomma.

 

 

Skåne, Trelleborg: vecka 9-18

Arbetstid: Arbetstiden kan diskuteras – ordinarie arbetstid är 0730-1630 med 30 min lunch (42,5 timmar/vecka), men det finns önskemål att någon läkare kan arbeta ett senare pass 1100-2000 med 30 min lunch (42,5 timmar/vecka). Vid behov kan förekomma att man efter ordinarie arbetstid 0730-16.30 kan fortsätta arbeta några timmar (längst fram till 21.00). Meddela vid presentationen om konsult önskar att arbeta dag-eller kvällspass.

Ingen jourtjänstgöring förekommer. Viktigt att konsult har möjlighet att arbeta hela veckor.

Information om verksamheten: Röntgenavd Trelleborg utför och granskar akuta- och elektiva undersökningar samt upprätthåller drift-/rondverksamhet. Verksamheten är bred och av allmänradiologisk art med konventionell rtg, CT och MR inom buk/thorax/neuro/skelett. Enklare invasiva procedurer (ascites- och pleuratappning) kan förekomma. Granskning av undersökningar utförda andra enheter såsom Skånes universitetssjukhus Lund och Malmö kan också förekomma. Ultraljud som till stora delar sköts av Sonograf finns på avdelningen. Läkarbemanningen inkluderar vikarier och hyrläkare liksom läkare under pågående specialistutbildning (ST-läkare).

 

Se även detta uppdrag inom mammografi:

Radiolog sökes till Umeå (mammografi)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Marie Brekke
Affärsområdeschef
076 822 20 97
marie.brekke@instacura.se

 

Din intresseanmälan

Skicka in din intresseanmälan för det här lediga uppdraget! Ange vilken din kompetens är, dina kontaktuppgifter samt ett meddelande som beskriver varför du är intresserad av uppdraget. Genom att skicka din intresseanmälan godkänner du vår policy för personuppgifter.