Röntgenläkare jobb

Hitta lediga jobb som röntgenläkare

Radiologi

InstaCura har avtal med majoriteten av Sveriges regioner och i de flesta finns det ett stort behov av radiologer. Vi rekryterar löpande för uppdrag inom allmänradiologi, DT, ultraljud, MR samt interventioner. Med andra ord kan vi alltid erbjuda uppdrag som passar just din kompetens som röntgenläkare. I dagsläget söker vi radiologer för konsultuppdrag i Västra Götaland, Skåne, Blekinge, Gävleborg, Stockholm Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.

Lediga konsultuppdrag just nu – Radiologi

 

Hudiksvall, vecka 28 och 29

Arbetstid: mån-tor 07.30-16.30, 30 min lunch,  fre 07.30-14.00, 30 min lunch.
Ca. 3 jourpass per vecka.
Två vardagsjourer 16,30-07,30 och ett helgpass fredag eller lördag. Jourbyte helg kl 8. TMC är primärjour fr 22.
Vanligen tre jourer, kan även infalla under helgen. Jourer infaller utifrån verksamhetens behov men grundbehov tisdag + torsdag + lördag, alternativt måndag + onsdag + fredag.

Arbetsbeskrivning:
Allmän radiologi inkl akuta fall, UL, DT och MR är önskvärt. Enkla genomlysningar och UL-dränage i torax-buk kan förekomma, nefrostomi ska kunna utföras. Ronder. Även distansarbete mot Söderhamn, Ljusdal och Bollnäs ingår.
Erfarenhet av SECTRA är ett plus.
Vi definitivsignerar elektiva us på vuxna patienter, samt UL. Vi dubbelgranskar akuta fall och barnfall. Vikarier förväntas definitivsignera även enkla akuta fall, precis som de egna erfarna specialisterna gör. OBS att vi inte ha sekreterare. Dvs man skriver själv svaren. Röstigenkänning är ett alternativ för återkommande vikarier. Föredrag och förslag till förbättringar av verksamheten uppskattas.

Information om verksamheten:
Som specialistläkare hos oss arbetar du både självständigt samt ingår i ett tvärprofessionellt team med andra yrkeskategorier, kompetenser och kunskapsaspekter för att kunna genomföra ett kvalitativt och heltäckande arbete för våra patienter. Dina närmsta kollegor består av radiologer, röntgensjuksköterskor, undersköterskor samt administrativ personal. Vi söker en bred allmän radiologisk profil med kompetens inom konventionell röntgen, ultraljud, intervention, MR och DT.
Läkaren ska vara bakjourskompetent.

Information om verksamheten:
Röntgenavdelningen ingår i verksamhetsområdet Bild- och funktionsmedicin och vi arbetar med diagnostisk radiologi. Här utförs konventionella röntgenundersökningar som skelett och lungor, snittdiagnostik med två datortomografier och två magnetkameror, genomlysning/intervention och ultraljudsundersökningar. Vid avdelningen utförs också en del behandlande åtgärder som till exempel förträngningar i blodkärl och avlastning av njurar.

 

Örnsköldsvik vecka: 9, 23, 27,28,29,30,31,32,33,34

Arbetstid: 07:30-16:15 (8 h arbetsdag, 40 h arbetsvecka)

Jourtjänstgöring: Beredskap med RVN’s tidrapport för arbetad tid 16:15-22:00 Jourtid även arbete mot Sollefteå.

Kvällar och helger kan beredskap förekomma, både primär- och bakjourspass kan vara aktuella.

Arbetsuppgifter: Granskning av konventionell röntgen och datortomografi. Genomföra genomlysning med viss intervention. Utföra ultraljudsundersökningar inklusive viss intervention. Utföra och besvara vanligt förekommande jourundersökningar. Handledning av ST-läkare.

Journalsystem:  Sectra RIS och PACS.

Nödvändig erfarenhet: Arbetat som specialist 3 år i Sverige. Jourerfarenhet

 

Sundsvall vecka: 9,10,12, 14,15, 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34, 35-52

 Arbetstider: måndag, tisdag, torsdag 07:15-16:00, onsdag 07:15-17:00, fredag 07:15-15:00.

Jourtjänstgöring: Möjlighet till jour kan finnas vid behov men ska inte vara ett krav från läkaren för att jobba. Eventuella jourer sker i överenskommelse med verksamheten. Önskvärt att man kan lätt intervention så som dränering av abscesser, ascites- och pleuratappning.

Arbetsuppgifter: Allmänradiologi. I arbetet ingår även handledning av ST-läkare. Önskvärt att man kan viss intervention tex pyelostomi-inläggning. Stort behov av UL-kompetens!

Nödvändig erfarenhet: Minst 3 års erfarenhet som specialistläkare inom radiologi

 

 

Sollefteå vecka 8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 22-52, samt vecka 1-5 i år 2024

Arbetstid: 08.00-17.00, Jour ingår – läkaren skriver svar på akuta/jourundersökningar åt Röntgen Sundsvall alt skriver på polikliniska undersökningar på gemensamlista.

Arbetsuppgifter: Allmän radiologi. Granskningsarbete av konventionell röntgen, CT och MR. Ultraljud och lättare interventioner som pleuratappning, ascitestappning och pyelostomibyten. I arbetet ingår även handledning av ST- läkare. Remissprioritering. Stötta röntgensjuksköterskorna i deras arbete.

Verksamheten ser gärna att läkaren kan ultraljud och interventioner som pleuratappning, ascitestappning och pyelostomibyte. Och har minst 3 års erfarenhet som specialistläkare inom radiologi i Sverige.

Journalsystem: Sectra

 

Östersund: vecka 9,13,14

Arbetstid: 08:00-17:00 måndag-fredag lunch 60 minuter under jour/beredskap är viss del förlagd till arbetsplatsen och räknas som störning/arbete under beredskap vardagar 17:00-22:00 Helger 08:00-22:00 Mer information gällande beredskapen alternativ jour kan lämnas om så önskas.

Normalt ingår tre pass med beredskap i tjänstgöringen i form av två vardagar och en helgdag Ibland kan det bli färre, schema i ÖK med verksamheten

Arbetsuppgifter: Allmänradiologiskt arbete med ffa akuta undersökningar, men även polikliniska undersökningar med DT, ultraljud och konventionella undersökningar av både barn och vuxna. Självständigt arbete vid den aktiva tiden under beredskapen. Svensk specialkompetens i radiologi/BMF med kompetens inom allmänradiologi inkluderande utförande av rutinmässiga ultraljud och allmän intervention. Det är ett krav att kunna anlägga pylestomier- och suprapubis kateter, måste vara bakjourskompetent. Behärska det svenska språket. Handledning av underläkarna i det dagliga arbetet

Vana vid Sectras Ris Pacs system.

 

Östersund vecka 25,26,27

Arbetstid: 08:00-17:00 måndag-fredag lunch 60 minuter under jour/beredskap är viss del förlagd till arbetsplatsen och räknas som störning/arbete under beredskap vardagar 17:00-22:00 Helger 08:00-22:00 Mer information gällande beredskapen alternativ jour kan lämnas om så önskas

Normalt ingår tre pass med beredskap i tjänstgöringen i form av två vardagar och en helgdag Ibland kan det bli färre, schema i ÖK med verksamheten

Arbetsuppgifter: Allmänradiologiskt arbete med ffa akuta undersökningar, men även polikliniska undersökningar med DT, ultraljud och konventionella undersökningar av både barn och vuxna. Självständigt arbete vid den aktiva tiden under beredskapen. Svensk specialkompetens i radiologi/BMF med kompetens inom allmänradiologi inkluderande utförande av rutinmässiga ultraljud och allmän intervention. Det är ett krav att kunna anlägga pylestomier- och suprapubis kateter, måste vara bakjourskompetent. Behärska det svenska språket. Vana vid Sectras Ris Pacs system. Handledning av underläkarna i det dagliga arbetet

Kompetenskrav: Allmänradiolog med bred och god kunskap.  Kunna lägga nefrostomier självständigt är om inte ett absolut krav så är det definitivt högst önskvärt! Svårt gå jourer annars. Kunna gå ensam- och bakjourer. Ultraljud inkl enklare intervention. Jourvillig är ett plus. Helst ha erfarenhet/kännedom kring CSK röntgen men inget krav. Goda MR-kunskaper är meriterande

 

Lycksele vecka 25 (jourer helgen innan)

Arbetstid: Helgfria vardagar; mån – tors kl.07:30-16:30, fre kl.0730-15:15 (45 min lunch) 40 tim/v.

Jour: Beredskap kan ingå. Önskemål beredskap/v 1–2 vardagar samt fredag, lördag och söndag helg innan ordinarie arbetsveckan börjar om ingen annan överenskommelse görs.

Avdelningen har upphandlat distansgranskning nattetid mellan 22:00 – 07:15

Arbetsuppgifter: Hantera allmänna undersökningar inom DT, skelett och ultraljud. Interventioner såsom nefrostomi inläggningar och byten förekommer. Ultraljud och ultraljudsledda punktioner.

Nödvändig erfarenhet: Godkänd specialitetskomptens inom radiologi, bakjourskompetens. Självständigt kunna skriva svar på utförda undersökningar på beredskapstid

 

Lycksele vecka 26,27,32,33 (jour/beredskap helgen innan)          

Arbetstid: Helgfria vardagar; mån – tors kl.07:30-16:30, fre kl.0730-15:15 (45 min lunch) 40 tim/v.

Jour: Beredskap kan ingå.

Önskemål beredskap/v 1–2 vardagar samt fredag, lördag och söndag helg innan ordinarie arbetsveckan börjar om ingen annan överenskommelse görs.

Avdelningen har upphandlat distansgranskning nattetid mellan 22:00 – 07:15

Arbetsuppgifter: Hantera allmänna undersökningar inom DT, skelett och ultraljud. Interventioner såsom nefrostomi inläggningar och byten förekommer. Ultraljud och ultraljudsledda punktioner.

Nödvändig erfarenhet: Godkänd specialitetskomptens inom radiologi, bakjourskompetens. Självständigt kunna skriva svar på utförda undersökningar på beredskapstid

 

Skellefteå vecka: 20,23,24,26,27,28,34

Arbetstid: Helgfria vardagar kl.07:15 – 16:15 med 60 minuters lunch

Jour: Beredskap kan ingå.

Önskemål beredskap/v 1–2 vardagar, fredag, lördag söndag vissa helger enligt överenskommelse i anslutning till uppdraget. Avdelningen har upphandlat distansgranskning nattetid mellan 22:00 – 07:15.

Nödvändig erfarenhet: Krav på radiologisk specialistkompetens med erfarenhet inom metoderna DT, ultraljud, genomlysning, skelett och lungor. Önskvärt även med kompetens inom MR samt intervention, förutom kärl.

Journalsystem: SYSteam Cross, Sectras RIS/PACS

 

Karlstad och Torsby:  vecka 24,25, 27,28, 30,31 och 33

Torsby: vecka 51,52

Arbetstid: Dagtid 07.15-16 mån-tis, tor. 07.15-15 fre. 07.15-17.00 på onsdagar. Jourer tillkommer.
Jour: Beredskap, oftast jobbar man aktivt till kl 22 då TMC tar över det som går att göra på distans, men man är i beredskap för t ex nefrostomi, invaginationslösning mm nattetid. Enstaka fredags- eller lördagsjourer utan TMC-stöd på natten finns.

Beredskap A :JA

Kort beskrivning av arbetsuppgifter: Allmänradiologi. Helst även generell MR, hela kroppen. Ingår annars DT och konventionell radiologi. Ultraljud inkl enklare intervention som pleura- och ascitestappning, abscessdränage-inläggning mm. Genomlysningsundersökningar och nefrostomier självständigt (ff a kunna utföra pyelostomier sjävständigt jourtid). Vi har hög produktion. Handledning av utbildningsläkare kan förekomma.

 

Skåne, Lund: vecka 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26

Arbetstid: måndag – fredag; 07:30 – 16:00. Möjlighet att arbeta kvällspass (kl. 13:00 – 21:00) och/eller primärjour natt erbjuds (kl. 20:00-07:30) om så önskas.

Arbetsuppgifter: Arbete som akutplacerad radiolog med inriktning Gastro-/Uroradiologi.

Erfarenhet av Gastro- och Uroradiologi fordras således, helst på universitetssjukhusnivå. Handledning och eftergranskning av personal under utbildning, t.ex. ST-läkare, ingår i arbetet. Ultraljud/interventioner ingår inte i arbetsuppgifterna kontorstid. Prioritering och granskning av akut MR kan ingå, om man så önskar, men är inget krav.

 

Västra Götaland, Skene: vecka 25,26,27,2829,30,31,32,33,34,35

Arbetstid: Dagtid, inga jourer.

Önskade kvalifikationer/kompetens: CT, konventionell röntgen, ultraljud.

Stort värde sätts på social och radiologisk kompetens samt erfarenhet, kontinuitet och flexibilitet. Ultraljud på plats i Skene och ronder.

Journalsystem: SECTRA RIS/PACS.

 

Västra Götaland, Trollhättan/Uddevalla: vecka 9

Arbetstid: Arbetstider mån-tor 7:30-16:30 och fre 7:30-15:15, rast 45 min.

Verksamheten önskar att konsulter stannar på fredag eftermiddag till kl 15:15 då belastningen kan vara hög på fredag em. Vardagsjourer kan förekomma vid behov.

Önskade kvalifikationer:  Spec. läkare Radiologi med minst 3 års specialisttjänstgöring Högpresterande då vi är ett akutsjukhus med hög belastning. I uppdraget ingår rondarbete och ST-handledning

Önskvärt med erfarenhet av Melior, SECTRA RIS/PACS

 

Västra Götaland, Göteborg vecka 10-20, 21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35

Arbetstid: Dagtid

Uppdraget innebär arbete som specialistläkare inom radiologi, inriktning buk- och kärlradiologi. Jour ingår inte i uppdraget.

PACS: Enterprise Imaging (Agfa), RIS: Agfa, journalsystem: Melior

 

Västra Götaland, Borås vecka 14,15,17,20,22,23

Arbetstid: Dagtid

Jourer: 1-2 jourer/bakjourspass kan förekomma, Rondverksamhet finns på kliniken

Önskade kvalifikationer:  Specialist radiologi

Journalsystem:  RIS/PACS

 

Västra Götaland, Göteborg Östra, vecka:  7,10,12,13

Arbetstid: Dagtid

Jourer:  Jour kan komma att ingå i uppdraget

Önskade kvalifikationer: Specialistkompetens inom Medicinsk radiologi/ Bild- och funktions medicin med god allmänradiologisk vana ffa inom bukradiologi. Självständigt kunna granska och dubbelgranska i första hand CT undersökningar, (avdelningen har relativt stor andel avancerade bukundersökningar.)

Utifrån kompetens är även ultraljud och MR placering möjlig – för MR behövs vana av att självständigt granska buk/kolorektala MR undersökningar.

I arbetsuppgifterna ingår handledning av ST läkare under de första 2 åren av ST.

Övrig information: Mycket lite ortopedi, ingen barnradiologi.

Journalsystem: RIS/PACS – Agfa Enterprise Imaging

 

Västra Götaland, Skövde, vecka 10 och 11

Arbetstid: Dagtid samt eventuella jourer enligt överenskommelse med verksamheten

Verksamheten utför alla olika typer av undersökningar inom DT, MR, UL samt konventionella undersökningar. I Skövde utförs dessutom vissa interventionella undersökningar däribland pyelostomi kateterinläggningar samt DT ledda punktioner (ej borrbiopsi) Utöver efterfrågan av kompetens inom akutverksamhet är ultraljudkompetens, kompetens inom intervention samt MR något som vi i synnerhet efterfrågar.

Tjänstgöring sker i Skövde eller Lidköping. Placering av ort sker efter verksamhetens behov. Specifik arbetsbeskrivning av förväntad produktion anges på plats. Tjänstgöringen i Skövde innefattar utöver dagtid även jour/beredskapstjänstgöring. Rondhållning kan förekomma. Om aktuellt är det i dialog med konsulten.

I Lidköping ingår det att hålla ronder dagen efter att man haft beredskapstjänstgöring. Specifik uppdragsbeskrivning inklusive jourer och beredskap anges närmare uppdragsstart. Bakjourtjänstgöring kan förekomma där möjlighet för granskning av polikliniska undersökningar finns. Mellan klockan 22:00 – klockan 07:30 använder vi oss av Teleconsult, men med beredskap för primärjour på plats (endast i Skövde).
”Kompetensmatris Ultraljud” ska fyllas i och bifogas presentation av konsult.
Journalsystem: Sectra RIS/PACS

 

Stockholm, Solna vecka 8

Arbetstid: Dagtid

God kännedom om onkologisk radiologi ffa DT men också MR. Ultraljud och ultraljudsinterventioner är ett plus.

Avrop för Radiologer till ME Radiologi Solna, Buksektionen. Behöver arbeta på plats

Journalsystem: Take Care

 

Stockholm, Solna, vecka 9

Arbetstid: Dagtid

Önskade kvalifikationer: Kunskaper och erfarenheter av thoraxradiologi.

Thoraxradiolog arbetat minst 2 år med Thorax inriktning helst på universitetsklinik. Om ingen sådan anträffas kan en allmänradiolog med erfarenheter av thorax accepteras. Thoraxradiolog som kan utföra dessa uppgifter.

Granskning av bilder och utfärdande av utlåtanden. Leda multidisciplinära konferenser om kompetens finns.

Information från verksamheten: Thorax/msk ägnar sig högt specialiserad radiologi med dels inriktning mot organen i Thorax (ffa lungor och hjärta) och högspecialiserad radiologi inriktad på muskeloskelettala (msk) sjukdomar. Läkarna i sektionen är helt inriktade på endera Thorax eller msk (som är helt olika inriktningar, vi är en enhet av administrativa skäl). De flesta medarbetarna är Thoraxinriktade, till msk hör bara 3 personer. Sammantaget är 10 läkare med Thorax inriktning anställda och 4 med MSK inriktning. De flesta läkar arbetsuppgifter kräver special kunskaper inom respektive område (t.ex. som att leda multidisciplinära konferenser, MDK, vilket kräver nästan hälften av vår tid). Även de flesta granskningar bör utföras av läkare med specialinriktning.

Journalsystem: Take Care

 

Halmstad: vecka 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34

Arbetstid:  Dagtid 7:15-16 diktering av elektiva och akuta undersökning inom skelett, CT, MR meriterande men inte ett krav. Utföra ultraljudsundersökningar.

Jourtid ovanstående samt kunna utföra interventioner såsom pleuradrän, ascites-/abscessdrän och pyelostomiinläggningar. Såväl vardags- som helgjourer erbjuds.

Klockan 22-07:30 ansvarar TMC för jourarbetet men som jourhavande har man interventionsberedskap.

Våra maskiner/Journalsystem: CT: GE revolution, 3 CT-lab MR: Siemens Aera 1,5T, Skyra 3T

Ultraljud: GE LOGIQ E10

Sectra RIS+PACS och journalsystem VAS

 

Blekinge, Karlskrona, vecka 13,17,21

Ta kontakt för mer information om uppdraget, möjlighet till beredskap finns.

 

Skåne, Trelleborg: vecka 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,24,25,26,27,28,29,

30,31,32,33,34,35

Arbetstid: Arbetstiden kan diskuteras – ordinarie arbetstid är 0730-1630 med 30 min lunch (42,5 timmar/vecka), men det finns önskemål att någon läkare kan arbeta ett senare pass 1100-2000 med 30 min lunch (42,5 timmar/vecka). Vid behov kan förekomma att man efter ordinarie arbetstid 0730-16.30 kan fortsätta arbeta några timmar (längst fram till 21.00). Meddela vid presentationen om konsult önskar att arbeta dag-eller kvällspass.

Ingen jourtjänstgöring förekommer. Viktigt att konsult har möjlighet att arbeta hela veckor.

Information om verksamheten: Röntgenavd Trelleborg utför och granskar akuta- och elektiva undersökningar samt upprätthåller drift-/rondverksamhet. Verksamheten är bred och av allmänradiologisk art med konventionell rtg, CT och MR inom buk/thorax/neuro/skelett. Enklare invasiva procedurer (ascites- och pleuratappning) kan förekomma. Granskning av undersökningar utförda andra enheter såsom Skånes universitetssjukhus Lund och Malmö kan också förekomma. Ultraljud som till stora delar sköts av Sonograf finns på avdelningen. Läkarbemanningen inkluderar vikarier och hyrläkare liksom läkare under pågående specialistutbildning (ST-läkare).

 

Se även detta uppdrag inom mammografi:

Radiolog sökes till Umeå (mammografi)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Marie Brekke
Affärsområdeschef
076 822 20 97
marie.brekke@instacura.se

 

Din intresseanmälan

Skicka in din intresseanmälan för det här lediga uppdraget! Ange vilken din kompetens är, dina kontaktuppgifter samt ett meddelande som beskriver varför du är intresserad av uppdraget. Genom att skicka din intresseanmälan godkänner du vår policy för personuppgifter.