Psykiatriker till Hudiksvall

Psykiatriker till Hudiksvall öppenvårdsmottagning

Behov på psykiatrisk öppenvårdsmottagning 
vecka 36-47

Arbetstid: Måndag -fredag kl 8-17, lunch 60 min, Samt 1-2 jourpass/vecka utifrån verksamhetens behov

Plats: Psykiatrisk mottagning, främst Hudiksvall men även i Ljusdal kan vara aktuellt 1 dag/vecka.

Beskrivning av uppdraget: Tillsammans med övrig personal ansvara för den Specialistpsykiatriska vården på mottagningen i Hudiksvall. Vårdprogram beskriver vårdkedjan och strukturen/arbetssättet på mottagningen där samverkan med teamet runt patienten och slutenvården är viktiga delar. Samarbete med psykosteamet vad gäller patienter med psykosdiagnos, insättning av centralstimulerande läkemedel vad gäller ADHD/ADD diagnos, allmänpsykiatriska besök samt vid behov avslut i diagnosprocessens basutredningar. Viss akutverksamhet förekommer i upptagningsområdet. Följsamhet till klinikens vårdprogram samt nationella riktlinjer förutsätts liksom gott bemötande av personal och patienter. Vi önskar samma läkare till samtliga veckor. God kunskap inom journalsystemet Melior krävs. God erfarenhet av psykiatrisk öppenvård samt tvångsvårdslagstiftning. Hög flexibilitet och god förmåga till samverkan med team och samverkanspartners. God förmåga att handleda. Allmänpsykiatrisk mottagning – Upptagningsområde Norra Hälsingland – Har filialmottagningar i Ljusdal – Jobbar utifrån nationella/regionens vårdprogram – Nära samarbete med Heldygnsvården Att tillsammans med övriga i team ansvar för vården på ett strukturerat arbetssätt och samverkar med övriga team och slutenvården. Att delta i remissgenomgång. Att verka för en god vård för alla patienter som kommer till mottagning både akut/återbesök. Att var flexibel/ha gott bemötande. Att verka även i bakjours linje. Att handleda AT-läkare.

Nödvändig erfarenhet:
Specialist inom psykiatri med bakjourskompetents

Journalsystem:
Melior

 

Din intresseanmälan

Skicka in din intresseanmälan för det här lediga uppdraget! Ange vilken din kompetens är, dina kontaktuppgifter samt ett meddelande som beskriver varför du är intresserad av uppdraget. Genom att skicka din intresseanmälan godkänner du vår policy för personuppgifter.