Psykiatriker till mottagning i Söderhamn

Psykiatriker till öppenvårdsmottagning i Söderhamn

Psykiatrisk mottagning, Söderhamn

Behov:
Vecka  28 och 30

Arbetstider Måndag-fredag kl. 08.00-17.00, 60 min lunch

I uppdraget kan det bli aktuellt med viss jourtjänstgöring om verksamheten har behov under perioden. En-två jourpass i veckan enligt verksamhetens behov, då med tjänstgöring inom psykiatri Hälsingland (Hudiksvall)

Beskrivning av uppdraget: Till uppdraget söks en erfaren överläkare i psykiatri. Tillsammans med övrig personal ansvara för den Specialistpsykiatriska vården på mottagningen i Söderhamn. Vårdprogram beskriver vårdkedjan och strukturen/arbetssättet på mottagningen där samverkan med teamet runt patienten och slutenvården är viktiga delar. Samarbete med psykosteamet vad gäller patienter med psykosdiagnos, insättning av centralstimulerande läkemedel vad gäller ADHD/ADD diagnos, allmänpsykiatriska besök samt vid behov avslut i diagnosprocessens basutredningar. Viss akutverksamhet förekommer i upptagningsområdet. Information om verksamheten Följsamhet till klinikens vårdprogram samt nationella riktlinjer förutsätts liksom gott bemötande av personal och patienter. Vi önskar kontinuitet. God kunskap inom journalsystemet Melior krävs. God erfarenhet av psykiatrisk öppenvård samt tvångsvårdslagstiftning. Hög flexibilitet och god förmåga till samverkan med team och samverkanspartners. God förmåga att handleda.

Nödvändig erfarenhet:
Specialist inom psykiatri.

Journalsystem:
Melior

Din intresseanmälan

Skicka in din intresseanmälan för det här lediga uppdraget! Ange vilken din kompetens är, dina kontaktuppgifter samt ett meddelande som beskriver varför du är intresserad av uppdraget. Genom att skicka din intresseanmälan godkänner du vår policy för personuppgifter.