Psykiatriker till Piteå

Psykiatriker till Piteå

Behov på psykiatriska kliniken:
Vecka 19,25,31-35

Arbetsuppgifter:
Mottagningsverksamhet på psykiatrisk öppenvårdsmottagning affektiva tillstånd, psykoser, neuropsykiatri och visst missbruk. Bakjour dagtid, konsultation till HC och somatiska verksamheterna vid sjukhuset

Dagjour 8-17, vardagar

Extra administrativ tid är avsatt till fredagar 1400-1700 för att konsulten ska färdigställa veckans patientdokumentation.

Nödvändig erfarenhet:
Specialist inom psykiatri, bakjourskompetent. Erfarenhet av arbete med psykiatrisk öppenvård, samt erfarenhet av arbeta med förekommande tvångsvårdslagstiftningar som LPT, LRV samt LVM.
Konsulten förväntas genomföra 5-6 öppenvårdsbesök per dag och tillhörande journaldokumentation.

Jourtjänstgöring:
Bakjour dagtid

Journalsystem: 
VAS och Pascal

Sista svarsdag 210401

Din intresseanmälan

Skicka in din intresseanmälan för det här lediga uppdraget! Ange vilken din kompetens är, dina kontaktuppgifter samt ett meddelande som beskriver varför du är intresserad av uppdraget. Genom att skicka din intresseanmälan godkänner du vår policy för personuppgifter.