Psykiatri jobb

Hitta lediga jobb inom psykiatri

Psykiatriläkare

InstaCura erbjuder en mängd konsultuppdrag för dig som vill jobba inom psykiatri. För dig som psykiatriläkare erbjuder vi uppdrag inom både psykiatrisk öppenvård och slutenvård. Med jourer eller utan jourer. Vi lyssnar till dina önskemål och ordnar jobb inom psykiatrin som passar dig utifrån arbetsort, arbetsmängd, löneanspråk och arbetsuppgifter.

Från Skåne till Norrbotten – vi finns där du vill jobba!

I dagsläget har vi avtal i Skåne, Blekinge, Halland, Stockholm, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten, Jämtland, Norrbotten, Jönköping samt på Gotland. Om du har önskemål om en annan arbetsort än de nämnda så gör vi självklart vårat bästa för att lösa det åt dig.

Vid intresse, kontakta:
Marie Brekke
Affärsområdeschef
marie.brekke@instacura.se
076-8222097

Lediga jobb inom psykiatri just nu:

Alingsås Allmänpsykiatrisk mottagning

Arbetstid:
Enligt verksamhetens behov.

Arbetsuppgifter:
Specialistläkare som ska jobba i team på en allmänpsykiatrisk mottagning, träffa akuta samt planerade besök på öppenvård samt bedöma patienterna som ligger inom somatiken. Att kunna handleda AT, ST och BT-läkare. Arbeta i team

Nödvändig erfarenhet:
Specialistkompetens inom psykiatri.

Journalsystem:
Melior.

Bäckefors vecka omgående-22

Arbetstider:
Utifrån verksamhetens behov.

Arbetsuppgifter:
Sedvanliga arbetsuppgifter inom psykiatrin.

 

Karlstad Psykiatriska slutenvården, Vecka 22-39

Arbetstid  8-17. Rast ingår i avdelningsarbete.
Jourer, beredskap A, 17-08:30 3-7 dagar/vecka samt dagjourarbete på helger, all jour och beredskap gäller för BUP och vuxenpsykiatrin

Växelvis arbete på beroendecentrum, avdelningsarbete och psykakuten.

Psykakuten: Stötta primärjour. Konsultarbete och telefon. Jourarbete under perioden är ett krav, nätter och helger enligt överenskommelse. BUP ingår i bakjourslinje nattetid.

Avdelningsarbete: för psykos/förstämningsavdelning. Ansvar för en avdelning, psykos eller förstämningsavdelning. 12 vårdplatser på förstämingsavdelning och 10 platser vårdplatser på psykosavdelning. Kommer att finnas ordinarie läkare i tjänst på andra avdelningar.

Bakjour: Stötta primärjour. Konsultarbete och telefon. Jourarbete under perioden är ett krav.

Beroendecentrum: Ett HVB-hem som bedriver planerad och frivillig missbruksvård för personer över 18 år med missbruks-/beroendeproblematik. Arbetet sker utifrån de uppdrag som inkommer från socialtjänsten i Värmlands 16 kommuner. Verksamheten har två huvudmän; Region Värmland samt Värmlands Läns Vårdförbund.

-Medverka i remissbedömningar (vårdbegäran)
-Inskrivning av patienter samtliga vardagar i veckan, må-fre
-Läkarundersökningar
-Abstinensbehandling med medicinska nedtrappningsscheman
-Psykiatriska bedömningar
-Psykosociala bedömningar
-Motivationsarbete
-Ronder/rapporter
-Remisser till annan vård vid behov
-Utfärda läkarintyg vid behov
-Utskrivningssamtal
-Dokumentation i Cosmic.

 

Sundsvall vecka 21-22 

Arbetstider:
08.00-17.00. Beredskap A 1-2 pass per vecka.

Arbetsuppgifter:
Sedvanligt arbete som specialistläkare inom psykiatrisk heldygnsvård i Sundsvall som i första hand behandlar beroende patienter. Vissa schemalagda dagar kombineras med bakjoursuppdrag dagtid. Då ingår även att vara psykiatrisk specialistkonsult för övriga kliniker på sjukhuset, stöd till primärjouren, handledning till underläkare samt ev. förfrågningar från psykiatriska heldygnsvården under jourtid. Barn från 16 år med psykiatrisk problematik söker den vuxenpsykiatriska jourmottagningen under jourtid dvs. kvällar, nätter och helger. I uppdraget ingår även insatser gentemot RPK t.ex. läkemedelsfrågor, förlängning av avskiljning. Vi lägger stor vikt vid lämplighet att handleda/vara ett gott stöd till underläkarkollegor/ST-läkare i rollen som bakjour/avdelningsläkare.

Nödvändig erfarenhet:
Specialistläkare med erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård, jourverksamhet samt erfarenhet av LPT.

Journalsystem:
NCS Cross

 

Sundsvall vecka omgående-22 

Arbetstider:
08.00-17.00,jourer. Beredskap A 17.00-08.00 vardagar, 08.00-08.00 helger. Totalt antal beredskapspass upp till 2-3 pass per/vecka dag och/eller natt och helg

Arbetsuppgifter:
Sedvanligt arbete som specialistläkare inom psykiatrisk heldygnsvård med placering på PIVA avdelning 51. i Sundsvall. Det innebär att ta beslut som har med LPT-vård att göra. Vissa schemalagda dagar kombineras med bakjoursuppdrag dagtid. Då ingår även att vara psykiatrisk specialistkonsult för övriga kliniker på sjukhuset, stöd till primärjouren, handledning till underläkare samt ev. förfrågningar från psykiatriska heldygnsvården under jourtid. Barn från 16 år med psykiatrisk problematik söker den vuxenpsykiatriska jourmottagningen under jourtid dvs. kvällar, nätter och helger.

Nödvändig erfarenhet:
Specialistläkare med erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård, jourverksamhet samt erfarenhet av LPT.

Journalsystem:
NCS Cross.

 

Sollefteå vecka 21-22 

Arbetstid: 08.00- 17.00, ingen jour

Arbetsuppgifter: Psykiatrin i Sollefteå söker två specialister inom psykiatri som kan arbeta mottagning. I arbetet ingår planerade mottagningsbesök, läkarsamtal, akuta bedömningar och mottagningsbesök. Sedvanligt mottagningsarbete i samarbete med teamet(remissgenomgångar, behandlingskonferenser, planeringskonferenser, handledning av underläkare och AT, dokumentation etc, konsultationer och hembesök. Arbeta konsultativt mot specialistpsykiatrins omvårdnadsteam(ronder, vårdplaneringar, vid behov planerade mottagningsbesök med läkarsamtal, akuta mottagningsbesök och vid behov hembesök.

 

Piteå: vecka omgående

Arbetstid: 8-17, Bakjour, dagtid

Allmänpsykiatrisk öppenvårdsavdelning med sedvanlig bedömning och behandling. Bakjour dagtid även konsultation till primärjour, HC och övriga somatiska vårdenheter.

Specialist inom psykiatri, bakjourserfarenhet/kompetens. Erfarenhet av arbete med vanligt förekommande psykiatriska diagnoser

Journalsystem:VAS

 

Karlstad, Laromottagningen,  vecka: omgående-21 
Specialitet psykiatri och beroende.

Arbetstid:
Vardagar. Finns möjlighet att gå på jour på nätter och kvällar på psykiatriska slutenvården.

Arbetsuppgifter:
Medicinskt ansvarig för Laropatienter i länet, primära arbetsuppgiften är insättning av substitutionsmedicin och andra läkemedel som kan komma behövas om behov uppstår. Utredningsarbete, medicinska bedömningar, utsättning av medicin och kontakt med våra vårdgrannar. Teamarbete med övriga medarbetare på mottagningen samt externa kontakter. Verksamheten strävar efter en god patientcentrerad vård med utgång i de nationella riktlinjerna för laropatienter.

För mer information om uppdragen, vänligen kontakta

Marie Brekke
Affärsområdeschef
marie.brekke@instacura.se
076-8222097

Din intresseanmälan

Skicka in din intresseanmälan för det här lediga uppdraget! Ange vilken din kompetens är, dina kontaktuppgifter samt ett meddelande som beskriver varför du är intresserad av uppdraget. Genom att skicka din intresseanmälan godkänner du vår policy för personuppgifter.