Psykiatri jobb

Hitta lediga jobb inom psykiatri

Psykiatriläkare

InstaCura erbjuder en mängd konsultuppdrag för dig som vill jobba inom psykiatri. För dig som psykiatriläkare erbjuder vi uppdrag inom både psykiatrisk öppenvård och slutenvård. Med jourer eller utan jourer. Vi lyssnar till dina önskemål och ordnar jobb inom psykiatrin som passar dig utifrån arbetsort, arbetsmängd, löneanspråk och arbetsuppgifter.

Från Skåne till Norrbotten – vi finns där du vill jobba!

I dagsläget har vi avtal i Skåne, Blekinge, Halland, Stockholm, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten, Jämtland, Norrbotten, Jönköping samt på Gotland. Om du har önskemål om en annan arbetsort än de nämnda så gör vi självklart vårat bästa för att lösa det åt dig.

Vid intresse, kontakta:
Marie Brekke
Affärsområdeschef
marie.brekke@instacura.se
076-8222097

Lediga jobb inom psykiatri just nu:

Karlstad Psykiatriska slutenvården, Vecka 22-39
Arbetstid  8-17. Rast ingår i avdelningsarbete.
Jourer, beredskap A, 17-08:30 3-7 dagar/vecka samt dagjourarbete på helger, all jour och beredskap gäller för BUP och vuxenpsykiatrin

Växelvis arbete på beroendecentrum, avdelningsarbete och psykakuten.

Psykakuten: Stötta primärjour. Konsultarbete och telefon. Jourarbete under perioden är ett krav, nätter och helger enligt överenskommelse. BUP ingår i bakjourslinje nattetid.

Avdelningsarbete: för psykos/förstämningsavdelning. Ansvar för en avdelning, psykos eller förstämningsavdelning. 12 vårdplatser på förstämingsavdelning och 10 platser vårdplatser på psykosavdelning. Kommer att finnas ordinarie läkare i tjänst på andra avdelningar.

Bakjour: Stötta primärjour. Konsultarbete och telefon. Jourarbete under perioden är ett krav.

Beroendecentrum: Ett HVB-hem som bedriver planerad och frivillig missbruksvård för personer över 18 år med missbruks-/beroendeproblematik. Arbetet sker utifrån de uppdrag som inkommer från socialtjänsten i Värmlands 16 kommuner. Verksamheten har två huvudmän; Region Värmland samt Värmlands Läns Vårdförbund.

-Medverka i remissbedömningar (vårdbegäran)
-Inskrivning av patienter samtliga vardagar i veckan, må-fre
-Läkarundersökningar
-Abstinensbehandling med medicinska nedtrappningsscheman
-Psykiatriska bedömningar
-Psykosociala bedömningar
-Motivationsarbete
-Ronder/rapporter
-Remisser till annan vård vid behov
-Utfärda läkarintyg vid behov
-Utskrivningssamtal
-Dokumentation i Cosmic.

Piteå vecka 1-17 (2024)

Arbetstider:
Vardagar 08-17

Arbetsuppgifter:
Sedvanliga arbetsuppgifter inom psykiatrisk slutenvård. Om verksamheten så kräver kan det bli akutellt att arbeta inom öppenvård/mottagning, men uppdraget är i första hand inom slutenvård.

Nödvändig erfarenhet:
Specialistkompetens inom psykiatri.

Journalsystem:
VAS.

 

Kalix vecka 1-18 (2024)

Arbetstider:
Måndag-Fredag 08.00-17.00. Lunch 12.00-13.00

Bakjour natt kan förekomma. Patienter från Piteå upptagningsområde kommer till jourmottagningen efter kontorstid. Det utökade geografiska bakjoursansvaret innebär att under jourtid förekommer resor till rättspsykiatrisk och allmänpsykiatrisk verksamhet i Piteå. Jouruppdraget omfattar även bedömningar på Beroendecentrum Sunderby sjukhus samt BUP. Beredskap i hemmet med tillgång till journalsystemet.

Arbetsuppgifter:
Sedvanliga överläkaruppgifter på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning, tvångsvårdsförhandlingar, handledning, seminarieinsatser, behandlingskonferenser.

Nödvändig erfarenhet:
Överläkare med erfarenhet från psykiatrisk öppenvård samt slutenvård. Ska behärska tillämpning av HSL, LPT, LRV samt LVM samt lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612).
Om akut behov uppstår inom psykiatriska slutenvården Sunderby sjukhus kan det bli aktuellt för omplacering av läkaren till slutenvården.

Journalsystem:
VAS.

 

Luleå Sunderby sjukhus vecka 1-18 (2024)

Arbetstider:
Måndag-Fredag 08.00-17.00 Lunch 12.00-13.00

Arbetsuppgifter:
Sedvanliga överläkaruppgifter på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning, bakjour dagtid (ansvar för avdelning och akutmottagningen), intermediär, tvångsvårdsförhandlingar, handledning.

Bakjour natt kan förekomma. Patienter från Piteå upptagningsområde kommer till jourmottagningen efter kontorstid. Det utökade geografiska bakjoursansvaret innebär att under jourtid förekommer resor till rättspsykiatrisk och allmänpsykiatrisk verksamhet i Piteå. Jouruppdraget omfattar även bedömningar på Beroendecentrum Sunderby sjukhus samt BUP. Beredskap i hemmet med tillgång till journalsystemet.

Nödvändig erfarenhet:
Överläkare med erfarenhet från psykiatrisk öppenvård samt slutenvård. Ska behärska tillämpning av HSL, LPT, LRV samt LVM samt lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612).
Om akut behov uppstår inom psykiatriska slutenvården Sunderby sjukhus kan det bli aktuellt för omplacering av läkaren till slutenvården.

Journalsystem:
VAS.

 

Sundsvall vecka 1-3, 5-7, 9-10, 13-15, 17, 19 (2024)

Arbetstider:
08.00-17.00. Beredskap A.

Arbetsuppgifter:
LARO-mottagning. Utreda, bedöma och behandla patienter med substansberoende av opioider sedan minst ett år tillbaka.

Nödvändig erfarenhet:
Specialistläkare i psykiatrisk heldygnsvård, jourverksamhet samt tidigare erfarenhet av LARO-verksamhet är att föredra.

 

Sundsvall vecka 8,12-14,16-18,20-22 (2024)

Arbetstider:
08.00-17.00. Beredskap A 1-2 pass per vecka.

Arbetsuppgifter:
Sedvanligt arbete som specialistläkare inom psykiatrisk heldygnsvård med placering avdelning 7. i Sundsvall som i första hand behandlar beroende patienter. Vissa schemalagda dagar kombineras med bakjoursuppdrag dagtid. Då ingår även att vara psykiatrisk specialistkonsult för övriga kliniker på sjukhuset, stöd till primärjouren, handledning till underläkare samt ev. förfrågningar från psykiatriska heldygnsvården under jourtid. Barn från 16 år med psykiatrisk problematik söker den vuxenpsykiatriska jourmottagningen under jourtid dvs. kvällar, nätter och helger. I uppdraget ingår även insatser gentemot RPK t.ex. läkemedelsfrågor, förlängning av avskiljning. Vi lägger stor vikt vid lämplighet att handleda/vara ett gott stöd till underläkarkollegor/ST-läkare i rollen som bakjour/avdelningsläkare.

Nödvändig erfarenhet:
Specialistläkare med erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård, jourverksamhet samt erfarenhet av LPT.

Journalsystem:
NCS Cross

 

Sundsvall vecka 1-22 (2024)

Arbetstider:
08.00-17.00,jourer. Beredskap A 17.00-08.00 vardagar, 08.00-08.00 helger. Totalt antal beredskapspass upp till 2-3 pass per/vecka dag och/eller natt och helg

Arbetsuppgifter:
Sedvanligt arbete som specialistläkare inom psykiatrisk heldygnsvård med placering på PIVA avdelning 51. i Sundsvall. Det innebär att ta beslut som har med LPT-vård att göra. Vissa schemalagda dagar kombineras med bakjoursuppdrag dagtid. Då ingår även att vara psykiatrisk specialistkonsult för övriga kliniker på sjukhuset, stöd till primärjouren, handledning till underläkare samt ev. förfrågningar från psykiatriska heldygnsvården under jourtid. Barn från 16 år med psykiatrisk problematik söker den vuxenpsykiatriska jourmottagningen under jourtid dvs. kvällar, nätter och helger.

Nödvändig erfarenhet:
Specialistläkare med erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård, jourverksamhet samt erfarenhet av LPT.

Journalsystem:
NCS Cross.

 

Östersund vecka 52-02(2024)

Arbetstider:
Utifrån verksamhetens behov

Arbetsuppgifter:
Arbete med sedvanliga arbetsuppgifter som specialistläkare på neuropsykiatriska mottagningen.

Journalsystem:
Cosmic.

 

Falkenberg vecka omgående-52

Arbetstider:
Utifrån verksamhetens behov.

Arbetsuppgifter:
Uppdraget innefattar sedvanligt överläkararbete i allmänpsykiatriskt team med full klinisk bredd. Akutbesök ingår. I normalfallet fem patientbesök per dag. Eventuellt kan handledning av underläkare ingå

Journalsystem:
VAS.

 

Gotland vecka Omgående-52

Arbetstider:
Öppenvårdsmottagning dagtid med produktionskrav på 5 patienter/dag. Kan även förekomma dagar/veckor på verksamhetens heldygnsvård.

Arbetsuppgifter:
Psykiatriska öppenvårdsmottagningens arbete utgår från värdegrunden personcentrerad vård. I psykiatrisk öppenvård behandlas alla olika typer av psykiatriska tillstånd. För att komma till psykiatrisk öppenvård behövs remiss från vårdcentralsläkare, eller en egenvårdsremiss

 

Härnösand: vecka 51

Arbetstid: 08:00-17:00  Kan få tjänstgöra i Sundsvall i beredskapslinjen om önskemål finns men inget krav.

Arbetsuppgifter: Härnösand söker efter en specialistläkare med erfarenhet av psykiatri med placering på Härnösand psykiatriska mottagning. I arbetet ingår planerade mottagningsbesök, läkarsamtal, akuta bedömningar och mottagningsbesök. Sedvanligt mottagningsarbete i samarbete med teamet(remissgenomgångar, behandlingskonferenser, planeringskonferenser, handledning av underläkare och AT, dokumentation etc, konsultationer och hembesök. Arbeta konsultativt mot specialistpsykiatrins omvårdnadsteam (ronder, vårdplaneringar, vid behov planerade mottagningsbesök med läkarsamtal, akuta mottagningsbesök och vid behov hembesök)

 

Sollefteå Kvarstående behov v 52 (2023), 4-6,10,12-15,17-19,21-22 (2024)

Arbetstid: 08.00- 17.00, ingen jour

Arbetsuppgifter: Psykiatrin i Sollefteå söker två specialister inom psykiatri som kan arbeta mottagning. I arbetet ingår planerade mottagningsbesök, läkarsamtal, akuta bedömningar och mottagningsbesök. Sedvanligt mottagningsarbete i samarbete med teamet(remissgenomgångar, behandlingskonferenser, planeringskonferenser, handledning av underläkare och AT, dokumentation etc, konsultationer och hembesök. Arbeta konsultativt mot specialistpsykiatrins omvårdnadsteam(ronder, vårdplaneringar, vid behov planerade mottagningsbesök med läkarsamtal, akuta mottagningsbesök och vid behov hembesök.

 

Piteå: vecka 1-17 (2024)

Arbetstid: 8-17, Bakjour, dagtid

Allmänpsykiatrisk öppenvårdsavdelning med sedvanlig bedömning och behandling. Bakjour dagtid även konsultation till primärjour, HC och övriga somatiska vårdenheter.

Specialist inom psykiatri, bakjourserfarenhet/kompetens. Erfarenhet av arbete med vanligt förekommande psykiatriska diagnoser

Journalsystem:VAS

 

Karlstad, Laromottagningen,  vecka: 5-21 (2024)
Specialitet psykiatri och beroende.

Arbetstid:
Vardagar. Finns möjlighet att gå på jour på nätter och kvällar på psykiatriska slutenvården på Centralsjukhuset i Karlstad och BUP.

Arbetsuppgifter:
Medicinskt ansvarig för Laropatienter i länet, primära arbetsuppgiften är insättning av substitutionsmedicin och andra läkemedel som kan komma behövas om behov uppstår. Utredningsarbete, medicinska bedömningar, utsättning av medicin och kontakt med våra vårdgrannar. Teamarbete med övriga medarbetare på mottagningen samt externa kontakter. Verksamheten strävar efter en god patientcentrerad vård med utgång i de nationella riktlinjerna för laropatienter.

 

Hagfors Psykiatrisk öppenvårdsmottagning, vecka: omgående-51

Måndag – fredag kl 08:00-17:00

Arbetsuppgifter: Patientesök, recept, sjukskrivning, vårdintyg. Handledning av utbildningsläkare. Viktigt att kunna Cambio Cosmic och Pascal, läkemedelsmodulen, sjukskrivningsprocessen.Handledning av utbildningsläkare kan förekomma.
Ca 5 patienter/dag, recept, handledning utbildningsläkare

 

Arvika psykiatriska öppenvården vecka: Omgående-4

Arbetstid: 08.00-17.00, eventuell jour kan ingå

Arbetsuppgifter: Arbete med sedvanliga arbetsuppgifter som specialistläkare på psykiatrisk öppenvårdsmottagning.
Kan innebära deltagande på behandlingskonferens, remissgenomgång, funktion som konsultativt stöd till andra professioner.
Finns möjlighet att gå jour på nätter och kvällar på psykiatriska slutenvården på Centralsjukhuset i Karlstad och BUP.
Handledning av utbildningsläkare kan förekomma.

 

Hudiksvall Psykosavdelning 10B, Vecka: omgående-2 (2023-2024)

Arbetstider: Måndag-fredag kl 8-17, lunch 60 min
*Eventuellt 1-2 jourpass/vecka efter verksamhetens behov och efter dialog. Jour kan även infalla under helg.

Beskrivning av uppdraget: Tillsammans med övrig personal ansvara för den allmänpsykiatriska vårdavdelningen.
Vårdprogram beskriver vårdkedjan och strukturen/arbetssättet på avdelningarna där samverkan med teamet runt patienten och öppenvården är viktiga delar.
Avdelningarna jobbar med strukturerad diagnostik där såväl läkare som övrig personal jobbar utifrån gällande vårdprogram.
I uppdraget ingår bedsidehandledning av underläkare, gott utbildningsklimat skall genomsyra verksamheten.
God samverkan med den psykosavdelning avdelningen 10B. Ingår dagbakjourtjänstgöring och nattjour.
Eftersom uppdraget innebär slutenvårdsplacering som ibland kan alternera mellan vårdavdelningarna är det nödvändigt att du behärskar psykosvård likaväl som allmänpsykiatrisk slutenvård.

– God erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård samt tvångsvårdslagstiftning.
– Hög flexibilitet och god förmåga till samverkan med team och samverkanspartners som allmänpsykiatrisk.
– Du behöver även vara bakjourskompetent och ha förmåga att hantera hög arbetsbelastning.
– Följsamhet till klinikens vårdprogram samt nationella riktlinjer förutsätts liksom gott bemötande av personal och patienter.
– God kunskap inom journalsystemet Melior krävs.
– Hög flexibilitet och god förmåga till samverkan med team och samverkanspartners.
– Du kan alternera mellan vårdavdelningarna och där är det nödvändigt att du behärskar psykosvård lika väl som allmänpsykiatrisk slutenvård.

Information om verksamheten: Avdelningen är en allmänpsykiatrisk enhet och följsamhet till klinikens vårdprogram samt nationella riktlinjer förutsätts liksom gott bemötande av personal och patienter. Avdelningen är låst och vårdar patienter både enl. HSL och LPT. Vi använder oss av journalsystemet Melior. Enheten ligger på samma vångsplan som psykosavdelning så det är naturligt att samverka sker mellan enheterna samt öppenvården som finns på 3 olika platser i Hälsingland. God erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård samt tvångsvårdslagstiftning. Hög flexibilitet och god förmåga till samverkan med team och samverkanspartners som allmänpsykiatrisk. Du behöver även vara bakjourskompetent och ha förmåga att hantera hög arbetsbelastning.

Ta emot patienter med alla förekommande diagnoser inom psykiatrin, skriva intyg, recept,
handledning av AT-läkare, ST-läkare och underläkare, konsultbesök på sjukhusets somatiska
avdelning vid behov, delta på behandlingskonferenser, avstämning med försäkringskassan vid
behov. Det är mycket viktig att specialistläkaren ha en handledarutbildning för att kunna handleda
AT, BT och ST-läkare.
Handledning av utbildningsläkare kan förekomma.

 

Bollnäs vecka Omgående-4 (2023)

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning

Arbetstid: Måndag-onsdag 08:00-17:00 (rast 60 min)
Arbetsuppgifter: Tillsammans med ansvariga sjuksköterskor på mottagningen ansvara för den Specialistberoendevård som bedrivs på mottagningarna i region Gävleborg. Arbetet utgår från aktuella vårdprogram samt strukturerat arbetssätt på mottagningarna. Samarbete med övrig psykiatri, kommun, anhöriga/närstående och andra aktörer. Krav på erfarenhet och kunskap inom beroendevården.

– Krav på erfarenhet och god kunskap inom beroendevården
– God kunskap inom journalsystemet Melior krävs
– Önskvärt att läkaren har erfarenhet i Clinic 24.

För mer information om uppdragen, vänligen kontakta:

Marie Brekke
Affärsområdeschef
marie.brekke@instacura.se
076-8222097

 

Din intresseanmälan

Skicka in din intresseanmälan för det här lediga uppdraget! Ange vilken din kompetens är, dina kontaktuppgifter samt ett meddelande som beskriver varför du är intresserad av uppdraget. Genom att skicka din intresseanmälan godkänner du vår policy för personuppgifter.