Psykiatri jobb

Hitta lediga jobb inom psykiatri

Psykiatri

InstaCura erbjuder en mängd konsultuppdrag inom både psykiatrisk öppenvård och slutenvård. Med jourer eller utan jourer. Vi lyssnar till dina önskemål och ordnar jobb inom psykiatri som passar dig utifrån arbetsort, arbetsmängd, löneanspråk och arbetsuppgifter. I dagsläget har vi avtal i Skåne, Blekinge, Halland, Stockholm, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten, Jämtland, Norrbotten, Jönköping samt på Gotland. Om du har önskemål om en annan arbetsort än de nämnda så gör vi självklart vårat bästa för att lösa det åt dig.

Vid intresse, kontakta:
Marie Brekke
Affärsområdeschef
marie.brekke@instacura.se
076-8222097

Lediga jobb just nu:

 

 

Sundsvall vecka 25,26,27,28,29,3031,32,33,34,35

Arbetstider: Arbete vid psykiatrisk jourmottagning och/eller psykiatrisk heldygnsvård mellan kl.8-17. Beredskap A mellan 17.00-08.00 vardagar och 8.00- 20.00 eller 8.00-8.00 helger ingår med 2-3 beredskapspass/vecka. I de fall det inte finns schemalagd primärjour (AT eller ST läkare) vid akut t.ex. korttidsfrånvaro kan det bli aktuellt att arbeta utan primärjour

Arbetsuppgifter: Sedvanligt arbete som psykiatrisk bakjour med placering i Sundsvall. Sedvanligt arbete som specialistläkare inom psykiatrisk heldygnsvård på avd. i Sundsvall. Det innebär att ta beslut som har med LPT-vård att göra. Vara psykiatrisk specialistkonsult för övriga kliniker på sjukhuset, stöd till primärjouren, handledning till underläkare samt ev. förfrågningar från psykiatriska heldygnsvården under jourtid. Barn från 16 år med psykiatrisk problematik söker den vuxenpsykiatriska jourmottagningen under jourtid dvs. kvällar, nätter och helger. I uppdraget ingår även insatser gentemot RPK t.ex. läkemedelsfrågor, förlängning av avskiljning i dessa fall är det 2 timmars inställelsetid. Vi lägger stor vikt vid att fungera som ett gott stöd till underläkarkollegor. I första hand är det placering på en beroendeavdelning men önskemål finns från arbetsgivarens sida att med kort varsel kunna fördela om resurs till annan enhet vid behov.
Nödvändig erfarenhet för uppdraget: Specialistläkare i psykiatrisk heldygnsvård, jourverksamhet samt erfarenhet av LPT

 

Härnösand: vecka  12, 15,16, 20, 23, 24

Arbetstid: 08:00-17:00  Kan få tjänstgöra i Sundsvall i beredskapslinjen om önskemål finns men inget krav.

Arbetsuppgifter: Härnösand söker efter en specialistläkare med erfarenhet av psykiatri med placering på Härnösand psykiatriska mottagning. I arbetet ingår planerade mottagningsbesök, läkarsamtal, akuta bedömningar och mottagningsbesök. Sedvanligt mottagningsarbete i samarbete med teamet(remissgenomgångar, behandlingskonferenser, planeringskonferenser, handledning av underläkare och AT, dokumentation etc, konsultationer och hembesök. Arbeta konsultativt mot specialistpsykiatrins omvårdnadsteam (ronder, vårdplaneringar, vid behov planerade mottagningsbesök med läkarsamtal, akuta mottagningsbesök och vid behov hembesök)

 

Örnsköldsvik: vecka 9, 11, 13, 15,16,17, 21, 23,24,25, 27, 29, 31, 33, 35

Psykiatrin i Örnsköldsvik söker efter en specialist som kan arbeta  bl. a  i deras akutteam, vara stöd till deras specialistpsykiatriska omvårdnadsteam, mottagningsarbete och klinisk handledning.

Arbetstider: 08:00-17:00, Dagbakjour

Arbetsuppgifter: Enskilt eller tillsammans med annan profession bedöma/utreda/behandla allmänpsykiatriska patienter. Tjänstgöring innefattar arbete i vårt akutteam med sedvanligt dagbakjoursarbete, stöd till vårt specialistpsykiatriska omvårdnadsteam (vid ordinarie läkares frånvaro) alternativt ordinarie mottagningsarbete. Tjänstgöringen innefattar även klinisk handledning till AT/UL/ST och ett nära samarbete med vårdgrannar.

 

Sollefteå/Kramfors:

Kvarstående behov Kramfors: v. 10-15, 23, 32-35

Kvarstående behov Sollefteå: v. 23-26, 29-30, 33-38, 41-43, 45-46, 49-52

Arbetstid: 08.00- 17.00, ingen jour

Arbetsuppgifter: Psykiatrin i Sollefteå söker två specialister inom psykiatri som kan arbeta mottagning. I arbetet ingår planerade mottagningsbesök, läkarsamtal, akuta bedömningar och mottagningsbesök. Sedvanligt mottagningsarbete i samarbete med teamet(remissgenomgångar, behandlingskonferenser, planeringskonferenser, handledning av underläkare och AT, dokumentation etc, konsultationer och hembesök. Arbeta konsultativt mot specialistpsykiatrins omvårdnadsteam(ronder, vårdplaneringar, vid behov planerade mottagningsbesök med läkarsamtal, akuta mottagningsbesök och vid behov hembesök.

 

Örnsköldsvik: vecka 10-52 2023 samt vecka: 1 2024

Arbetsuppgifter: Telepsykiatri, man kommer att träffa patienter på distans. Patienterna kommer på sedvanliga besök till mottagningen. Läkaren gör bedömningar digitalt på mottagningen i Örnsköldsvik.

Nödvändig erfarenhet: Erfarenhet av beskrivna arbetsuppgifter. Specialistläkare med erfarenhet av NPF patienter

Arbetstider: Måndag-fredag 08:00-17:00, inga jourer

 

Östersund: vecka 23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35

Inriktning öppenvård

Specialistläkare i Allmänpsykiatri med bakjourskompetents.

Önskade kvalifikationer: Vana att arbeta i team, undervisa och prioritera med bibehållen patientsäkerhet.

Placeringen är på öppenvårdsmottagning. En av öppenvård har inriktningar för patienter med affektiva sjukdomar, trauma och ångest, personlighetsstörningar mm. Övriga öppenvårdsmottagningar kommer under sommaren slås i hop under stor del av sommaren där inriktningen är neuropsykiatriska sjukdomar, psykossjukdomar/nedsatt funktionsnedsättning och beroendesjukdomar. Bakjourer samt handledning av läkarstudenter, AT- och ST-läkare ingår.

Arbetsdagen börjar med ett läkarmöte 08:00 – 08:15.  Jouröverlämning sker kl 15:45.
Journalsystemet Cosmic används på kliniken.

 

Östersund: vecka 23,24,2,5,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35

Akutsjukvård/dagbakjour, slutenvård

Specialistläkare i Allmänpsykiatri med bakjourskompetents.

(Detta avrop avser inget distansarbete och endast hela veckor)

Önskade kvalifikationer: Vana att arbeta i team, undervisa och prioritera med bibehållen patientsäkerhet. Placering på Psykiatrisk akutmottagning (dagbakjour) eller någon av våra avdelningar (akutpsykiatriska avdelningen (8 vårdplatser), allmänpsykiatriska avdelningen (14 vårdplatser) samt psykosavdelningen (10 vårdplatser) Bakjourer samt handledning av läkarstudenter, AT- och ST-läkare ingår.

Arbetsdagen börjar med ett läkarmöte 08:00 – 08:15. Jouröverlämning sker kl 15:45.
Journalsystemet Cosmic används på kliniken.

 

Piteå: vecka 14,15,19,24,31,32,34,35,36

Arbetstid: 8-17, Bakjour, dagtid

Allmänpsykiatrisk öppenvårdsavdelning med sedvanlig bedömning och behandling. Bakjour dagtid även konsultation till primärjour, HC och övriga somatiska vårdenheter.

Specialist inom psykiatri, bakjourserfarenhet/kompetens. Erfarenhet av arbete med vanligt förekommande psykiatriska diagnoser

Journalsystem:VAS

 

Sunderby sjukhus, slutenvård, vecka 10,11,13,15,18,22

Psykiatriska vårdavdelningen inkluderande jourmottagning och psykiatrisk intensivvårdsavdelning (PIVA)

Arbetstid: Helgfria vardagar, 40 timmars vecka, arbetstiden 8-17 med en timmes lunch. Kvällar, nätter ingår ett utökat geografiskt bakjoursansvar.
Bakjour natt kan förekomma. Patienter från Piteå upptagningsområde kommer till jourmottagningen efter kontorstid. Det utökade geografiska bakjoursansvaret innebär att under jourtid förekommer resor till rättspsykiatrisk och allmänpsykiatrisk verksamhet i Piteå.

Jouruppdraget omfattar även bedömningar på Beroendecentrum Sunderby sjukhus samt BUP. Beredskap i hemmet med tillgång till journalsystemet.

Sedvanliga överläkaruppgifter, bakjouren dagtid (ansvar för avdelningen och jourmottagningen), intermediär, länsrättsförhandlingar, handledning underläkare/studenter.

Specialist i psykiatri med erfarenhet från slutenvården (akutpsykiatri)
Ska behärska tillämpning av HSL, LPT, LRV, LVM samt lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612)
Journalsystem: VAS, Medspeech, Pascal etc

 

Skellefteå vecka 25,26,27,28,29,30,31,32

Arbetstid: helgfria vardagar 08.00-17.00 samt ev. jourtjänstgöring

Arbetsuppgifter: Arbete med patienter i öppenvård inom allmänpsykiatri, köbearbetning, riktade bedömningar i ärenden som anstått under pandemin. Mottagning 1 och 2, önskvärt med kännedom om verksamheten och aktuella mottagningar sedan tidigare.
Viss jourtjänstgöring som bakjour ingår. Antal jourer kan dock inte garanteras i förväg.

 

Växjö Rättspsykiatriska regionkliniken, vecka 9

Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö är en av de största, av landets fem högspecialiserade regionkliniker och har i uppdrag att vårda rättspsykiatriska patienter som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård, att vårda patienter som uppbär, lagen om rättspsykiatrisk med särskild utskrivningsprövning är klinikens mest centrala uppdrag. Just kliniken i Växjö har också riksintag av patienter dvs tar emot patienter från hela landet. Kliniken tar även emot remisser gällande patienter från Kriminalvården med psykiatriska tvångsvårdsbehov. Kliniken uppbär högsta säkerhetsklass och erbjuder en högspecialiserad vård präglad av medmänsklighet och respekt för den enskildes personliga integritet och rättssäkerhet. Parallellt med detta har kliniken ett viktigt samhällsskyddsuppdrag i syfte att tillgodose medborgarnas krav på säkerhet och trygghet, dygnet runt – årets alla dagar.

Kliniken arbetar i en modern teamorganisation där olika professioner, som sjuksköterskor, skötare, psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter och läkare arbetar nära tillsammans – för patientens bästa. Kliniken har även en egen forskningsenhet som i samarbete med nationella och internationella partners bedriver verksamhetsledande forskning. Detta i syfte att stärka evidensbaseringen av den rättspsykiatriska vården och för framtiden utveckla nya behandlingsmetoder.

Arbetsuppgifter: Som överläkare vid kliniken är du på chefsöverläkarens uppdrag ansvarig för ett antal patienter inom en avdelning. Kliniken har en väl utvecklad teamorganisation och som överläkare ingår du i team tillsammans med olika professioner för att stödja och motivera patienterna i deras fortsatta vårdprocess. Ibland krävs avdelningsöverskridande arbete där dina insatser behövs på andra avdelningar än just den / de avdelningar Du ansvarar för. En av de bästa förmånerna med att arbeta vid rättspsykiatrin i Växjö är att kliniken erbjuder ett gott arbetsklimat med varierande arbetsuppgifter samt en möjlighet att som person och profession utvecklas under goda förutsättningar.

Önskade kvalifikationer: Specialist i psykiatri  –  gärna och helst specialiserad i rättspsykiatri. Gärna ha erfarenhet från gärna flerårig rättspsykiatrisk vård som överläkare vid rättspsykiatrisk regionklinik

Bakjour kan förekomma efter behov/överenskommelse med verksamheten. Det kan bli två jourer per 4 veckor.

 

Karlstad, Psykiatriska öppenvården,  vecka: 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39
Specialitet Vuxenpsykiatri

Arbetstid: mån-fre kl. 8-17
Jour: Vårdintygsjour under dagtid (tom kl. 16.45) på mottagningen eller vid hembesök för LPT[1]bedömning på egna patienter. Finns möjlighet att gå jour på nätter och kvällar på psykiatriska slutenvården på centralsjukhuset i Karlstad
Beredskap A: Nej

Arbetsuppgifter: Remissbesök, fördjupade diagnostiska bedömningar, återbesök, rond, receptförnyelser, deltagande på behandlingskonferenser, vårdintygsjour (dagtid), utfärdande av intyg, årskontroller, medicininsättningar, handledning kan förekomma samt ansvar för clozapin- och litiumprover. Endel besök kan ske genom telefonbesök.  5-6 besök per dag samt recept, telefontider mm. kan förekomma. Handledning av utbildningsläkare kan förekomma.

 

Karlstad Psykiatriska slutenvården, Vecka 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 och 37
Arbetstid  8-17. Rast ingår i avdelningsarbete.
Jourer, beredskap A, 17-08:30 3-7 dagar/vecka samt dagjourarbete på helger, all jour och beredskap gäller för BUP och vuxenpsykiatrin

Växelvis arbete på beroendecentrum, avdelningsarbete och psykakuten.

Psykakuten: Stötta primärjour. Konsultarbete och telefon. Jourarbete under perioden är ett krav, nätter och helger enligt överenskommelse. BUP ingår i bakjourslinje nattetid.

Avdelningsarbete: för psykos/förstämningsavdelning. Ansvar för en avdelning, psykos eller förstämningsavdelning. 12 vårdplatser på förstämingsavdelning och 10 platser vårdplatser på psykosavdelning. Kommer att finnas ordinarie läkare i tjänst på andra avdelningar.

Bakjour: Stötta primärjour. Konsultarbete och telefon. Jourarbete under perioden är ett krav.

Beroendecentrum: Ett HVB-hem som bedriver planerad och frivillig missbruksvård för personer över 18 år med missbruks-/beroendeproblematik. Arbetet sker utifrån de uppdrag som inkommer från socialtjänsten i Värmlands 16 kommuner. Verksamheten har två huvudmän; Region Värmland samt Värmlands Läns Vårdförbund.

-Medverka i remissbedömningar (vårdbegäran)
-Inskrivning av patienter samtliga vardagar i veckan, må-fre
-Läkarundersökningar
-Abstinensbehandling med medicinska nedtrappningsscheman
-Psykiatriska bedömningar
-Psykosociala bedömningar
-Motivationsarbete
-Ronder/rapporter
-Remisser till annan vård vid behov
-Utfärda läkarintyg vid behov
-Utskrivningssamtal
-Dokumentation i Cosmic

 

Karlstad, Psykiatrihuset CSK, Laromottagningen vecka 22,23,24,25,26,27,28,29,30-39 i 90%tjänst

Psykiatri och beroende

Kort beskrivning av arbetsuppgifter: Medicinskt ansvarig för Laropatienter i länet, insättning av substitutionsmedicin. Utredningsarbete, medicinska bedömningar, utsättning av medicin och kontakt med våra vårdgrannar. Finns möjlighet att gå jour på nätter och kvällar på psykiatriska slutenvården på Centralsjukhuset i Karlstad och BUP. Handledning av utbildningsläkare kan förekomma.

 

Hagfors Psykiatrisk mottagning, vecka: 10, 14, 17, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30-39

Måndag – fredag kl 08:00-17:00

Arbetsuppgifter: Patientesök, recept, sjukskrivning, vårdintyg. Handledning av utbildningsläkare. Viktigt att kunna Cambio Cosmic och Pascal, läkemedelsmodulen, sjukskrivningsprocessen.Handledning av utbildningsläkare kan förekomma.
Ca 5 patienter/dag, recept, handledning utbildningsläkare

 

Arvika vecka: 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39

Arbetstid: 08.00-17.00, eventuell jour kan ingå

Arbetsuppgifter: Arbete med sedvanliga arbetsuppgifter som specialistläkare på psykiatrisk öppenvårdsmottagning.
Kan innebära deltagande på behandlingskonferens, remissgenomgång, funktion som konsultativt stöd till andra professioner.
Finns möjlighet att gå jour på nätter och kvällar på psykiatriska slutenvården på Centralsjukhuset i Karlstad och BUP.
Handledning av utbildningsläkare kan förekomma.

 

Torsby vecka: 22, 23, 27, 28, 31, 32, 36.

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Torsby

Arbetstid: mån-fre 08:00-17:00 Möjlighet till jour finns.

Beredskap A: Nej

Arbetsuppgifter: Ta emot patienter med alla förekommande diagnoser inom psykiatrin, skriva intyg, recept, handledning av AT-läkare, ST-läkare och underläkare, konsultbesök på sjukhusets somatiska avdelning vid behov, delta på behandlingskonferenser, avstämning med försäkringskassan vid behov.Det är mycket viktig att specialistläkaren ha en handledarutbildning för att kunna handleda AT, BT och ST-läkare. Handledning av utbildningsläkare kan förekomma. Ca 5 patientbesök/dag

 

Värnamo vecka: 9,10,11,12,13

Specialistläkare inom vuxenpsykiatri, krav är erfarenhet från specialiserad öppenvård. Bakjourskompetent.
Behärska Cosmic.  Arbete som överläkare inom psykiatrisk öppenvård på jourmottagning, främst dagtid.

Arbetstid:08:00-16:30 med 30 min lunch
Bakjour veckodagar, ej helgbakjour.

Uppdraget innebär att vara behandlande överläkare i klinikens jourmottagning. Ev ingår viss tjänstgöring inom heldygnsvården. Kontinuitet eftersträvas liksom självklart stor vikt vid personlig lämplighet.När man är dagbakjour så har man inga bokade besök på mottagning, det är enbart akuta besök som kan förekomma.

En dag ser ut ungefär så här:

Arbetsdagen börjar kl 08:00
Hämta bakjourstelefonen.
Morgonmöte med alla läkare och läkarchef.
Information om gårdagen, kvällen, natten – överlämning till dagen bakjour.
Samtal med Jönköping om ev överflyttningar mellan vårdavdelningar (psykiatri, PIVA).
Ev suicidkonsult på IVA alternativt annan somatisk klinik.
Efter detta tar bakjouren emot samtal både internt och externt. Frågor från Primärjour. Primärvården ringer för att konsultera m.m.
Stöd  och dialog med jourssk som tar alla inkommande samtal via Tele Q
Kan bli ytterligare konsulter under dagen på somatiken.
Dialog under dagen gällande platser på vår vårdavdelning.
Kan få åka ut på LPT bedömning om det inte finns någon annan tillgänglig läkare.

 

Gävle vecka 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21

Allmänpsykiatrisk vårdavdelning,

Arbetstider Måndag-fredag kl 8-17

Arbetsbeskrivning: Du kommer jobba i huvudsak på en av våra vårdavdelning i Gävle som vårdas allmänpsykiatriska patienter. I arbetet ingår även arbete i jourverksamheten på kvällar, nätter och helger. På avdelningen jobbar du tillsammans med underläkarkollegor samt överläkare och ingår i ett team som tillsammans jobbar för att erbjuda god, kvalificerad och respektfull vård och behandling till våra inneliggande patienter. I uppdraget är även aktuellt med viss jourtjänstgöring samt löpande handledning i den kliniska vardagen kopplat till AT-läkare. Avdelningarna arbetar efter vårdprogram som utgår från evidens och nationella riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår att medverka vid ronder och i samtal med patienter. Vissa samtal genomför du mer självständigt, andra genomförs tillsammans med överläkare eller ST-läkare och/eller tillsammans med omvårdnadspersonal.

Information om verksamheten: Arbetet på avdelningen innefattar anamnesupptagning, ställningstagande till läkemedelsordinationer, diagnostiska bedömningar, prioriteringar, akuta åtgärder och ställningstagande till övervakningsgrader. Utöver detta är utförande av riskbedömningar både vad gäller självmordsbenägenhet, risk för självskada, aggressivt beteende och farlighet ett arbetsmoment, vilket ingår i samtliga bedömningar. I kliniken är hantering av vårdintyg, kvarhållningsbeslut, intagningsbeslut och konvertering vanligt förekommande. Utöver detta ingår även konsultationsarbete på andra kliniker och samverkan med andra samhällsaktörer så som socialtjänst och blåljusverksamhet.

  • Lång och gedigen klinisk erfarenhet som överläkare inom specialistpsykiatrin.
  • Erfarenhet jobba med heldygnsvård samt utföra bakjourtjänstgöring
  • Uppdraget kräver inläsning av för uppdraget relevanta vårdprogram samt följsamhet till dessa och till regionens och vuxenpsykiatri Gävleborgs övriga riktlinjer och rutiner. (En genomgång av relevanta vårdprogram liksom verksamhetens inarbetade riktlinjer och rutiner sker vid första dagens introduktionspass på tre timmar).
  • God förmåga till teamarbete bedöms som särskilt viktigt.
  • Journalsystem: Melior

 

Hudiksvall vecka: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 till 35

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning

Arbetstider: kl. 8:00-17:00, rast 60 min.*Eventuellt jourpass efter dialog

Arbetsuppgifter/information om verksamheten: Tillsammans med övrig personal ansvara för den specialistpsykiatriska vården på mottagningen i Hudiksvall. Vårdprogram beskriver vårdkedjan och strukturen/arbetssättet på mottagningen där samverkan med teamet runt patienten, slutenvården samt samverkanspartners är viktiga delar. Förväntan är att hyrläkare tagit del av och känner till innehållet i verksamhetsområdets vårdprogram innan tjänstgöring. Handledning av AT- och ST-läkare kan förekomma. Mottagningen är ansvarig för all specialistpsykiatrisk öppenvård i upptagningsområdet varför samtliga specialistpsykiatriska patienter och diagnoser kan bli aktuella även om mottagningen är uppdelad i olika team med olika ansvarsområden. Viss akutverksamhet förekommer i upptagningsområdet. Då upptagningsområdet är stort kan tjänstgöring på mottagningens filialverksamhet bli aktuellt men eventuell restid inkluderas då i tidrapporten. Målgruppen för detta avrop är främst patienter med långvarig psykisk ohälsa samt vissa fall även låg funktionsnivå.

Följsamhet till klinikens vårdprogram samt nationella riktlinjer förutsätts liksom gott bemötande av personal och patienter.
God erfarenhet av psykiatrisk öppenvård samt tvångsvårdslagstiftning.
Hög flexibilitet och god förmåga till samverkan med team och samverkanspartners.
God förmåga att handleda. Dagjour kan förekomma.
Journalsystem: Melior

 


Hudiksvall
Allmänpsykiatrisk slutenvårdsavdelning 10A, Vecka: 16,17,18,19,20,21,22,23,24, 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40
(vid behov även Psykosavdelning 10B Hudiksvall Sjukhus)

Arbetstider: Måndag-fredag kl 8-17, lunch 60 min
*Eventuellt 1-2 jourpass/vecka efter verksamhetens behov och efter dialog. Jour kan även infalla under helg.

Beskrivning av uppdraget: Tillsammans med övrig personal ansvara för den allmänpsykiatriska vårdavdelningen.
Vårdprogram beskriver vårdkedjan och strukturen/arbetssättet på avdelningarna där samverkan med teamet runt patienten och öppenvården är viktiga delar.
Avdelningarna jobbar med strukturerad diagnostik där såväl läkare som övrig personal jobbar utifrån gällande vårdprogram.
I uppdraget ingår bedsidehandledning av underläkare, gott utbildningsklimat skall genomsyra verksamheten.
God samverkan med den psykosavdelning avdelningen 10B. Ingår dagbakjourtjänstgöring och nattjour.
Eftersom uppdraget innebär slutenvårdsplacering som ibland kan alternera mellan vårdavdelningarna är det nödvändigt att du behärskar psykosvård likaväl som allmänpsykiatrisk slutenvård.

– God erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård samt tvångsvårdslagstiftning.
– Hög flexibilitet och god förmåga till samverkan med team och samverkanspartners som allmänpsykiatrisk.
– Du behöver även vara bakjourskompetent och ha förmåga att hantera hög arbetsbelastning.
– Följsamhet till klinikens vårdprogram samt nationella riktlinjer förutsätts liksom gott bemötande av personal och patienter.
– God kunskap inom journalsystemet Melior krävs.
– Hög flexibilitet och god förmåga till samverkan med team och samverkanspartners.
– Du kan alternera mellan vårdavdelningarna och där är det nödvändigt att du behärskar psykosvård lika väl som allmänpsykiatrisk slutenvård.

Information om verksamheten: Avdelningen är en allmänpsykiatrisk enhet och följsamhet till klinikens vårdprogram samt nationella riktlinjer förutsätts liksom gott bemötande av personal och patienter. Avdelningen är låst och vårdar patienter både enl. HSL och LPT. Vi använder oss av journalsystemet Melior. Enheten ligger på samma vångsplan som psykosavdelning så det är naturligt att samverka sker mellan enheterna samt öppenvården som finns på 3 olika platser i Hälsingland. God erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård samt tvångsvårdslagstiftning. Hög flexibilitet och god förmåga till samverkan med team och samverkanspartners som allmänpsykiatrisk. Du behöver även vara bakjourskompetent och ha förmåga att hantera hög arbetsbelastning.

Ta emot patienter med alla förekommande diagnoser inom psykiatrin, skriva intyg, recept,
handledning av AT-läkare, ST-läkare och underläkare, konsultbesök på sjukhusets somatiska
avdelning vid behov, delta på behandlingskonferenser, avstämning med försäkringskassan vid
behov. Det är mycket viktig att specialistläkaren ha en handledarutbildning för att kunna handleda
AT, BT och ST-läkare.
Handledning av utbildningsläkare kan förekomma.

 

Bollnäs vecka 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning

Arbetstid:08:00-17:00 (rast 60 min)
Arbetsuppgifter: Tillsammans med övrig personal ansvara för den Specialistpsykiatriska vården på mottagningen i Bollnäs. Vårdprogram beskriver vårdkedjan och strukturen/arbetssättet på mottagningen där samverkan med teamet runt patienten och slutenvården är viktiga delar. Samarbete med psykosteamet vad gäller patienter med psykosdiagnos, allmänpsykiatriska besök samt vid behov avslut i diagnosprocessens basutredningar. Viss akutverksamhet kan förekomma i samverkan med Bollnäs sjukhus. Arbete mot någon av våra andra mottagningar kan ev. bli aktuellt.

 

Stockholm, vecka: 11,13

Erfarenhet av psykiatrisk öppenvård.

Arbetsuppgifter: Ditt uppdrag som specialistläkare är att bedöma, utreda, diagnostisera och behandla patienter med schizofreni, relaterade psykostillstånd, autism med samsjuklighet eller psykisk utvecklingsstörning. Vidare ingår handledning av underläkare och ST-läkare i arbetsuppgifterna.

Stockholm: vecka 8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26

Neuropsykiatriska mottagningens uppdrag är att utreda och behandla neuropsykiatrisk funktionsnedsättning utifrån regionala vårdprogram och aktuella vårdprocesskartor. Vi erbjuder multimodal behandling med läkemedel, psykoedukation, psykologisk behandling samt arbetsterapeutiska, fysioterapeutiska och kurativa insatser. Vi arbetar enligt SLSO:s vårdprocesskartor för ADHD och ASD. Mottagningen har ca 45 medarbetare och är belägen i Hagsätra centrum.

 

Stockholm: vecka 9,10,11

Vi söker en specialistläkare i psykiatri till Psykiatri Sydvästs heldygnsvård, avd Psykos
Ta kontakt för mer information om uppdraget.

 

Stockholm: vecka 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26

Affektiva- och Ångestenheten (Öppenvårdsmottagning)

Arbetsuppgifter: diagnostiska utredningar och ger specialistpsykiatrisk behandling till patienter med affektiva tillstånd, ångestsyndrom inklusive PTSD samt EIPS från 18 år.

Information från verksamheten: Vi erbjuder diagnostiska utredningar och psykiatrisk behandling. Behandlingsutbudet består av psykologisk behandling, psykoterapi, psykopedagogiska interventioner, psykiatrisk omvårdnad och kroppsinriktad behandling både individuellt och i grupp samt läkemedelsbehandling.Hos oss arbetar specialistläkare i psykiatri, ST-läkare, sjuksköterskor, skötare, kurator, psykologer, psykoterapeuter, sjukgymnaster och medicinska sekreterare.

 

Stockholm: vecka 9,10,11

Vi söker just nu efter tre specialistläkare i psykiatri till Psykiatri Sydvästs heldygnsvård i Huddinge
-Psykos
-Personlighetssyndrom
-Depression, ångest och tvång
Ta kontakt för mer information om uppdraget

 

Södertälje: vecka 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26

(Heldygnsvård)

Måndag-fredag, kl. 14.00-20.00 och Lördag-söndag, kl. 12.00-19.00

Allmänpsykiatrisk heldygnsvårdsavdelning med 16 vårdplatser som ger vård, behandling och omvårdnad.

I uppdraget ingår att tillsammans med patienten samverka och samordna vårdplanering med vårdgrannar, exempelvis öppenvård, kommun, beroendevård och primärvård. Patientens nätverk och närstående är en viktig resurs.

I Södertälje arbetar sjuksköterskor, skötare, kurator, medicinsk sekreterare, specialistläkare i psykiatri, ST-läkare och underläkare.

 

 

Göteborg: vecka 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

Arbetstid mån-fre 8-17 rast 60 min
Som specialistläkare på enheten för ätstörningar hos unga vuxna kommer du att arbeta med patientgruppen i åldersspannet 18 till 25 år. Arbetet är förlagt till enhetens mottagning. Utöver patienternas huvudsakliga ätstörningsproblematik med diagnos Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa eller allvarlig ätstörning UNS, behöver ofta en psykiatrisk samsjuklighet identifieras, diagnostiseras och behandlas parallellt med ätstörningen. Du behöver därför ha ett intresse och kompetens för ätstörningar i synnerhet, men också för den bredare psykiatrin i allmänhet. Vården innebär en kombination av somatisk och psykiatrisk vård så det är positivt om du utöver psykiatri även har kompetens och gillar arbetet inom somatiken. Du kommer arbeta teambaserat där läkarrollen har en central plats i det psykiatriska teamet, som i övrigt består av bland annat psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, dietist och fysioterapeut. I ditt arbete har du stöd av erfarna kollegor både på ätstörningsenheten och på kliniken i övrig
Journalsystem Melior
Göteborg: vecka 10,11,12,13,15
Arbetstid: 8-16.45, inget jourarbete.
Önskvärt med erfarenhet från psykosöppenvård. Önskvärt med erfarenhet från journalsystemet Melior
Information om uppdraget: Psykosmottagning Väster är en öppenvårdsmottagning i Västra Frölunda med ansvar för ca 450 patienter med schizofreni och liknande tillstånd. Upptagningsområdet har en mycket bred demografi. Vi arbetar enligt RACT (resursgrupps-ACT, i princip samma som Integrerad Psykiatri). Detta innebär att varje patient ska ha två Case Managers och en resursgrupp sammansatt av personer patienten själv väljer, och som fungerar som stöd för patienten att nå sina egna mål. Vi arbetar med en så kallad FACT-tavla där patienter med tillfälligt ökade behov uppmärksammas för en teamgemensam planering. Specialistläkaruppgifter innebär uppföljande besök i resursgruppen och akuta besök vid försämring. Hembesök, vårdintygsbedömningar och ställningstagande till förlängning av ÖPT är också en del av arbetet såväl som sedvanliga läkaruppgifter som receptförnyelser, kontroll av lab-svar och intygsskrivande.  Vi är noga med vår arbetsmiljö och en hållbar arbetsbelastning, det kan kräva prioriteringar och delegering till underläkare. Mottagningen ligger nära Frölunda Torg och har goda parkeringsmöjligheter och nära till kollektivtrafik.
Bäckefors vecka 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
Arbetstid: 8.00-17.00
Specialist inom vuxenpsykiatri erfarenhet av öppenvård
4-5 patientbesök per dag.
Lysekil vecka 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
Den vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Lysekil har som uppdrag att ge psykiatrisk specialistvård till personer över 18 år. Målgruppen är patienter med svåra ångesttillstånd, allvarligt affektivt tillstånd, allvarligt personlighetssyndrom, psykossjukdom samt dig med neuropsykiatriskt tillstånd eller beroendeproblematik i kombination med psykiatrisk samsjuklighettjänstgöring helst på plats om uppdraget: sedvanliga läkaruppgifter inom öppen vården¨ 4-5 bokade patientbesök per dag. schemat planeras tillsammans med enhetschef på mottagningen dock viktigt att hålla sig till 60% . vardagar 08-17 (rast en timme) , ej arbete på röda dagar.  Erfarenhet av arbete inom vuxenpsykiatri och öppenvården.

Vi väntar även in konsultuppdrag för sommaren från Gotland med flera, för mer information om uppdragen, vänligen kontakta:

Marie Brekke
Affärsområdeschef
marie.brekke@instacura.se
076-8222097

 

Din intresseanmälan

Skicka in din intresseanmälan för det här lediga uppdraget! Ange vilken din kompetens är, dina kontaktuppgifter samt ett meddelande som beskriver varför du är intresserad av uppdraget. Genom att skicka din intresseanmälan godkänner du vår policy för personuppgifter.