Psykiatriker till Karlstad

Psykiatriker till Karlstad

Centrum för traumatisk stress
Vecka 9-21 2022 (30%)

Arbetsuppgifter:
Patientbesök. Konsultationer och stöd till medarbetare  i medicinska och psykiatriska frågor internt på enheten, differentialdiagnostiska bedömningar gällande  kompålex PTSD och dissociation samt second opinion. Sjukskrivningar gällande komplex PTSD och dissociation samt läkemedelsuppföljning.Uppföljningar med försäkringskassan samt dialog med andra instanser och enheter gällande målgruppen.

Nödvändig erfarenhet:
Specialist inom psykiatri med klinisk erfarenhet av traumabehandling, Komplex PTSD.

Journalsystem:
Cosmic

 

Psykiatriska slutenvården
Vecka 9-21 2022

Arbetsuppgifter:
Växelvis avdelningsarbete och psykakuten.

Psykakuten: Stötta primärjour. Konsultarbete och telefon. Jourarbete under perioden är ett krav, nätter och helger enligt överenskommelse.
BUP ingår i bakjourslinje nattetid.
Avdelningsarbete för psykos/förstämningsavdelning. Ansvar för en avdelning, psykos eller förstämningsavdelning. 14 vårdplatser på förstämingsavdelning och 10 platser vårdplatser på psykosavdelning. Kommer att finnas ordinarie läkare i tjänst på andra avdelningar.
Bakjour:
Stötta primärjour. Konsultarbete och telefon. Jourarbete under perioden är ett krav.

Jourer, beredskap A, 17-08:30 3-7 dagar/vecka samt dagjourarbete på helger, all jour och beredskap gäller för BUP och vuxenpsykiatrin.

Nödvändig erfarenhet:
Specialist inom psykiatri

Journalsystem:
Cosmic

 

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning
Vecka 9-22 2022

Arbetsuppgifter:
Remissbesök, återbesök, medicininsättningar och medicinuppföljningar, vårdintygsjour på dagtid, receptförnyelse, ronder, telefonuppföljningar, handledning och behandlingskonferenser

Nödvändig erfarenhet:
Specialist inom psykiatri

Journalsystem:
Cosmic

 

Beroendecentrum
Vecka 19-21 2022

Arbetsuppgifter:
Medverka i remissbedömningar, inskrivning av patienter, läkarundersökningar, abstinensbehandlingar, psykiatriska bedömningar, psykosociala bedömningar, motivationsarbete, ronder/rapporter, remisser till annan vård, utfärda läkarintyg, utskrivningssamtal.

Nödvändig erfarenhet:
Specialist inom psykiatri

Journalsystem:
Cosmic

 

 

 

 

Din intresseanmälan

Skicka in din intresseanmälan för det här lediga uppdraget! Ange vilken din kompetens är, dina kontaktuppgifter samt ett meddelande som beskriver varför du är intresserad av uppdraget. Genom att skicka din intresseanmälan godkänner du vår policy för personuppgifter.